Etichetă: utilaje tehnologice

Articolul 15

Art. 15 – Autorizarea executării lucrărilor de desființare a construcțiilor/lucrărilor (1) Desființarea – demolarea, dezafectarea, dezmembrarea parțială sau totală, ori alte lucrări asemenea – a construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, a instalațiilor și utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcții de susținere a acestora, închiderea de cariere și exploatări de suprafață și subterane, precum și a oricăror lucrări/amenajări, se poate face, în… Read more →

Articolul 8

Art. 8. – (1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea, parţială sau totală, a construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, a instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, inclusiv elementele de construcţii de susţinere a acestora, închiderea de cariere şi exploatări de suprafaţă şi subterane, precum şi a oricăror amenajări se fac numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare obţinute în prealabil de la autorităţile prevăzute la art. 4. (2) Autorizaţia de… Read more →