Etichetă: valoare amenzi pentru contraventii

Articolul 88

Art. 88 – (1) Contravențiile prevăzute la art. 87, săvârșite de persoanele fizice și juridice, se sancționează după cum urmează: a) cu amendă de la 75.000 lei la 80.000 lei, pentru persoane juridice, și cu amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 87 pct. 5), 6), 9), 11)-18),  21)-23), 28), 30) , 34), 35), 52), 54), 56) și 58)-66); (la 01-02-2014, Lit.… Read more →

Articolul 112

Art. 112 – Contravențiile prevăzute la art. 111 alin. (1) se sancționează astfel: a) cele de la lit. a)-c), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei; b) cele de la lit. d)-j), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. Articolul 112 din Capitolul IX a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 186 din 24 iulie 2017, publicată în MONITORUL… Read more →

Articolul 110.2

Art. 110.2 – Contravențiile prevăzute la art. 110.1 se sancționează astfel: a) abrogată; Lit. a) a art. 110^2 a fost abrogată de art. 35 din LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie 2012. b) cele de la literele b) și c) cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. c) cea de la lit. d), cu amenda de la 500 lei… Read more →