Documentaţia de repoziţionare la cerere

Documentaţia de repoziţionare la cerere, în format analogic, conţine: 

  • borderoul;
  • cererea de recepţie şi înscriere;
  • inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
  • calculul analitic al suprafeţelor;
  • memoriul tehnic care va conţine şi date cu privire la necesitatea repoziţionării;
  • copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului recepţionat anterior;
  • planul de amplasament şi delimitare a imobilului;

 

Rectificare  | Cod 2.5.1. |  Îndreptare eroare materială (include repoziționarea imobilului)