Vă recomandăm..

promovare geodezie topografie cadastru

Legea 7/1996 actualizată .pdf

Legea  cadastrului  şi  a  publicităţii  imobiliare nr. 7 din 13.03.1996 – modificată și completată prin Legea 105/2019 .pdf si OUG 61/2020.pdf

ODG 600/2023 nou .pdf

 Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciarăin vigoare din 15.02.2023 modificat si completat prin ODG 1255/2023

ODG 1255/2023 nou .pdf

Ordinul 1255/2023 modifica si completeaza Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin ODG 600/2023in vigoare din 01.08.2023 

ODG 700/2014 abrogat prin ODG600/2023 .pdf

Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară – modificat și completat prin ODG 3442/2019 .pdf si prin ODG1207/2020 .pdf

ODG 107/2010 actualizat

Regulamentul privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 și Ordinul 1256/2020.

ODG 1427/2017 actualizat .pdf

Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară – modificat și completat prin ODG155/2019  .pdf

Ordinul 16/2019 actualizat .pdf

Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate – anexa se modifica si completeaza din 11.03.2019 prin ODG 796/2019 si prin ODG 1445/2020

Ordinul 1/2020 Nou! .pdf

Ordinul nr. 1/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară se modifica si completeaza prin ODG 1347/2020

Ordinul 1764/2019 actualizat .pdf

Ordinul nr. 1764/2019 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor și datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate se modifica si completeaza prin ODG 3407/2019

Legea 50/1991 actualizată .pdf

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii – modificata si completata prin Legea 193/2019 .pdf

Legea 18/1991 actualizată

Legea fondului funciar nr. 18 din 19.02.1991

HGR 343/2017 actualizată

Hotarârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

Legea 107/1996 actualizată

Legea apelor nr. 107 din 07.12.1996

Legea 17/2014 actualizată

Legea 17 din 07.03.2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

Legea 255/2010 actualizată

Legea nr. 255 din 14.12.2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local; HOTĂRÂRE nr. 53 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

Legea 114/1996 actualizată

Legea locuinţei nr. 114 din 11 octombrie 1996

promovare geodezie topografie cadastru

NOUTĂȚI:

  • Ordinul nr. 155/2019 privind modificarea și completarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.427/2017 abrogat prin ODG 1/2020 .pdf
  • ANCPI afiseaza la sectiunea Transparenta decizionala „Ordin privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor  si datelor rezultate din furnizarea serviciilor de catre Agentia Nationala de Cadastru și Publicitate Imobiliara si unitațile subordonate” – Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format word la adresa de e-mail comunicare@ancpi.ro in perioada 19 – 29 martie 2019  .pdf
  • Ordinul nr. 796/2019 pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate .pdf
  • Ordinul nr. 1607/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparține Spațiului Economic European în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei și al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 107/2010  .pdf
  • Ordinul nr. 212/2009 privind adoptarea în România a Sistemului de Referinţă Terestru European 1989 .pdf
  • Ordinul nr. 357/30.05.2018 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, realizate la nivel de unitate administrativ-teritorială – abrogat prin ODG 1/2020  .pdf
  • Ordinul 1065/25.09.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de plata destinata cofinantarii lucrarilor de inregistrare sistematica demarate de unitatile administraiv-teritoriale, in vigoare din 1 octombrie 2018 .pdf
  • Ordinul nr. 423/2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, şi modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate .pdf
  • Legea 185/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 .pdf
  • Ghidul persoanelor autorizate de ANCPI v.05 – Aprilie 2018 – Pentru desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale pe sectoare cadastrale conform OUG nr. 35/2016 și OUG nr. 31/2018 .pdf

        În curând vom adauga pe portalul legislativ „legislatie.ancpi.xyz” și alte legi, ordine, regulamente, specificatii, puncte de vedere și norme specifice domeniului geodeziei, topografiei, cadastrului și cartografiei actualizate în 2020.

LEGISLÁȚIE s. f. Totalitatea legilor unei țări sau ale unui domeniu juridic.

tags: oficiul de cadastru, cadastru si intabulare, cadastru bucuresti, cadastru gratuit, pret cadastru, cadastru iasi, cadastru cluj, acte necesare cadastru, cadastru ilfov, cadastru online, cadastru constanta, ancpi, gadastru galati, oficiul de cadastru si publicitate imobiliara, oficiul de cadastru ilfov, cadastru timisoara, cadastru arad, cadastru sibiu, cadastru brasov, cadastru dex, oficiul de cadastru bucuresti, masuratori terestre si cadastru, etera cadastru, eterra 3, autorizati ancpi, formulare ocpi actulizate, legislatie cadastru 2020, adrese ancpi catre oficii, lista bcpi, responsabili cu protctia datelor pentru fiecare ocpi, actualizari, modificari legislatie cadastru 2020, regulament cadastru 2020, ordinul 1207/2010,  declaratia 2020

  1 comentariu la “Vă recomandăm..

Comentariile sunt inchise.