Vă recomandăm..

Legea 7/1996 actualizată .pdf

Legea  cadastrului  şi  a  publicităţii  imobiliare nr. 7 din 13.03.1996

ODG 700/2014 actualizat .pdf

Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

ODG 107/2010 actualizat

Regulamentul privind autorizarea sau recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice

ODG 1427/2017 actualizat .pdf

Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

 

NOUTĂȚI:

  • O noua propunere de modificare a ODG 107/2010 apare pe pagina ANCPI. Propunerile, sugestiile sau opiniile pot fi transmise in format editabil la adresa de e-mail comunicare@ancpi.ro in perioada 02 – 13 august 2018. .doc
  • Ordinul nr. 423/2018 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, şi modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.738/2015 privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate .pdf
  • Legea 185/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2018 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 .pdf
  • GHIDUL PERSOANELOR AUTORIZATE DE ANCPI V.05 – Aprilie 2018 – Pentru desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale pe sectoare cadastrale conform OUG nr. 35/2016 și OUG nr. 31/2018 .pdf

 

        În curând vom adauga pe portalul legislativ „legislatie.ancpi.xyz” și alte legi, regulamente și norme specifice domeniului geodeziei, topografiei, cadastrului și cartografiei actualizate în 2018.