Ordinul Directorului General 700/2014 actualizat

Ordinul Directorului General 700 din 9.06.2014

privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

Consolidarea din data de 06 ianuarie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 571bis din 31 iulie 2014 şi include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 1140/2014; Rectificare 2014; Anexa 2015; Ordin 1550/2016; Ordin 1608/2016; Ordin 263/2017; Regulament 2017; Ordin 423/2018; Ordin 1445/2016; Sentinta civila 109/2016; Sentinta civila 113/2016; Ordin 3442/2019;

Ultimul amendament în 06 ianuarie 2020.

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE. OBIECTUL ŞI SCOPUL ÎNSCRIERILOR ÎN PLANUL CADASTRAL ŞI CARTEA FUNCIARĂ

Articole: 01 ; 02 ; 03 ; 04 ; 05 ; 06

CAPITOLUL II – CUPRINSUL CĂRŢII FUNCIARE. TIPURI DE ÎNSCRIERI ÎN CARTEA FUNCIARĂ. TIPURI DE DOCUMENTAŢII CADASTRALE ŞI MODUL DE ÎNTOCMIRE A ACESTORA
2.1. Cuprinsul cărţii funciare

Articole: 07 ; 08 ; 09 ; 10 ; 11

2.2. Tipurile de înscrieri în cartea funciară

2.2.1. Intabularea

Articole: 12 ; 13

2.2.2. Înscrierea provizorie

Articole: 14 ; 15 ; 16

2.2.3. Notarea

Articole: 17 ; 18 ; 19

2.2.4. Efectul înscrierii în cartea funciară

Articolul: 20

2.2.5. Rangul înscrierii

Articolul: 21

2.3. Tipuri de documentaţii cadastrale şi modul de întocmire a acestora
2.3.1. Dispoziţii generale

Articolul: 22

2.3.2. Tipuri de documentaţii cadastrale şi conţinutul acestora

Articole: 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35 ; 36 ; 37 ; 38

CAPITOLUL III – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENŢELE DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ

3.1. Cererea de recepţie şi/sau înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

Articole: 39 ; 40 ; 41

3.2. Dispoziţii generale privind recepţia documentaţiilor cadastrale

Articole: 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ; 47 ; 48 ; 49 ; 50

3.3. Dispoziţii cu privire la numerotarea cadastrală

Articole: 51 ; 52

3.4. Încheierea de carte funciară

Articole: 53 ; 54 ; 55 ; 56 ; 57

3.5. Căile de atac împotriva încheierii de carte funciară

Articole: 58 ; 59 ; 60 ; 61 ; 62

3.6. Anularea numerelor cadastrale.

Articole: 63 ; 64

3.7. Cererea de eliberare a extrasului de carte funciară şi a certificatului de sarcini

Articolul: 65

3.8. Cererea de eliberare a copiilor după documentele aflate în arhiva oficiului/biroului teritorial şi/sau consultarea acestora

Articole: 66 ; 67

3.9. Cerere privind solicitarea inventarului de coordonate al imobilului, în vederea trasării

Articolul: 68

CAPITOLUL IV – PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN EVIDENŢELE DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ

4.1. Dispoziţii generale

Articole: 69 ; 70 ; 71 ; 72 ; 7374 ; 75 ; 76

4.2. Soluţionarea cererilor pe flux integrat cadastru – carte funciară

Articolul: 77

4.2.1. Prima înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

Articole: 78 ; 79 ; 80 ; 81 ; 8283 ; 84 ; 85 ; 86 ; 87

4.2.2. Înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate

Articole: 88 ; 89 ; 90 ; 91 ; 9293 ; 94

4.2.3. Înscrierea actualizării informaţiilor tehnice

Articolul: 95

4.2.3.1. Înscrierea în planul cadastral şi în cartea funciară a unei construcţii existente pe un teren înscris în cartea funciară

Articole: 96 ; 97 ; 98 ; 99100 ; 101 ; 102

4.2.3.2. Radierea din planul cadastral şi din cartea funciară a unei construcţii existente pe un teren înscris în cartea funciară.

Articolul: 103

4.2.3.3. Documentaţia cadastrală de modificare a limitei/limitelor imobilului

Articolul: 104
4.2.3.4. Documentaţia cadastrală de modificare a suprafeţei imobilului

Articole: 105 ; 106 ; 107 ; 108 ; 109110

4.2.3.5. Documentaţia cadastrală de actualizare a categoriei de folosinţă/destinaţiei pentru imobile înscrise în cartea funciară.

Articole: 111 ; 112

4.2.3.6. Documentaţie de rectificare a erorii de înregistrare în planul cadastral digital. Suprapunerea virtuală. Suprapunerea reală.

Articole: 113 ; 114 ; 115 ; 116 ; 117118

4.2.3.7. Documentaţia cadastrală de actualizare a altor informaţii tehnice cu privire la imobil

Articolul: 119.

4.2.3.8. Documentaţia cadastrală întocmită ca urmare a modificării prin PUZ sau PUG a limitei intravilanului

Articole: 120 ; 121

4.2.4. Condominiu

Articole: 122 ; 123 ; 124 ; 125

4.2.5. Notarea posesiei în cadrul lucrărilor de cadastru sporadic

Articolul: 126

4.2.6. Înscrierea în evidenţele de cadastru şi carte funciară a imobilelor aflate în evidenţa unui teritoriu administrativ, al căror amplasament este pe un alt teritoriu administrativ

Articole: 127 ; 128 ; 129 ; 130

4.3. Soluţionarea cererilor pe flux întrerupt

Articolul: 131

4.3.1. Înscrierea modificărilor intervenite ca urmare a alipirii / dezlipirii imobilelor

Articole: 132 ; 133 ; 134 ; 135136 ; 137

4.3.2. Apartamentarea / subapartamentarea / reapartamentarea

4.3.2.1. Documentaţia de apartamentare a unei construcţii – condominiu pentru înfiinţarea unor unităţi individuale

Articole: 138 ; 139 ; 140 ; 141

4.3.2.2. Documentaţia de subapartamentare unitate individuală/alipire unitate individuală

Articole: 142 ; 143 ; 144
4.3.2.3. Documentaţia de reapartamentare

Articole: 145 ; 146 ; 147 ; 148149 ; 150

4.3.2.4. Operaţiunea de sistare a apartamentării / condominiului

Articolul: 151

4.3.3. Încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente

4.3.3.1. Dispoziţii generale

Articolul: 152

4.3.3.2. Procedura privind înscrierea mansardei în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în cazul extinderii condominiului prin mansardare

Articole: 153 ; 154 ;

4.3.4. Intabularea dreptului de proprietate publică şi a drepturilor reale corespunzătoare acestuia

Articole: 155 ; 156 ; 157

4.3.5. Intabularea dreptului de ipotecă şi a privilegiului imobiliar

Articole: 158 ; 159 ; 160 ; 161 ; 162 ; 163

4.3.6. Înscrierea actelor de executare silită imobiliară

Articole: 164 ; 165 ; 166 ; 167 ; 168

4.3.7. Intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor aduse ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale sau ca urmare a reorganizării persoanei juridice

Articole: 169 ; 170 ; 171

4.3.8. Radierea drepturilor reale din cartea funciară

Articole: 172 ; 173 ; 174

4.3.9. Procedura înscrierii provizorii a drepturilor reale

Articole: 175 ; 176 ; 177

4.3.10. Notarea/radierea actelor şi faptelor juridice

Articole: 178 ; 179 ; 180 ; 181 ; 182 ; 183 ; 184 ; 185 ; 186187 ; 188 ; 189 ; 190 ; 191 ; 192 ; 193 ; 194195 ; 196 ; 197 ; 198 ; 199 ; 200 ; 201 ; 202203 ; 204205 ; 206 ; 207 ; 208 ; 209 ; 210

4.3.11. Renunţarea la dreptul de proprietate

Articolul: 211

4.3.12. Procedura eliberării extrasului de carte funciară şi a certificatului de sarcini

Articole: 212 ; 213 ; 214 ; 215 ; 216

4.3.13. Procedura eliberării copiilor după documentele aflate în arhiva oficiului/biroului teritorial şi/sau consultarea acestora

Articole: 217 ; 218

4.4. Alte proceduri de înscriere în evidenţele de cadastru şi/sau carte funciară
4.4.1. Rectificarea, modificarea şi îndreptarea erorilor materiale ale înscrierilor în cadastru şi cartea funciară

Articole: 219 ; 220221

4.4.2. Actualizarea planului cadastral

Articolul: 222 ;

4.4.3. Procedura privind recepţia planurilor parcelare şi atribuirea numerelor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară

Articole: 223 ; 224 ; 225 ; 226 ; 227 ; 228 ; 229 ; 230 ; 231232 ; 233 ; 234 ; 235

4.4.4. Exproprierea – recepţie şi înscriere în cartea funciară

Articole: 223 ; 237 ; 238 ; 239 ; 240 ; 241 ; 242 ; 243

4.4.5. Procedura de lucru cu privire la cărţile funciare deschise în alte limbi decât cea română

Articole: 244 ; 245 ; 246 ; 247 ; 248

CAPITOLUL V – AVIZUL DE ÎNCEPERE A LUCRĂRILOR ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE SPECIALITATE

5.1. Dispoziţii generale privind avizul de începere a lucrărilor şi recepţia lucrărilor de specialitate

Articole: 249 ; 250 ;

5.2. Dispoziţii privind avizul de începere a lucrării

Articole: 251 ; 252 ; 253 ; 254 ; 255 ; 256 ; 257 ; 258

5.3. Dispoziţii privind recepţia lucrărilor de specialitate

Articole: 259 ; 260 ; 261 ; 262 ; 263 ; 264 ; 265 ; 266 ; 267 ; 268 ; 269 ; 270 ; 271 ; 272 ; 273 ; 274 ; 275 ; 276 ; 277 ; 278 ; 279

CAPITOLUL VI – DISPOZIŢII PRIVIND REALIZAREA LUCRĂRILOR SISTEMATICE DE CADASTRU
6.1. Dispoziţii generale
Articole: 280 ; 281 ; 282

6.2. Desfăşurarea lucrărilor sistematice de cadastru
6.2.1. Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru

Articole: 283 ; 284 ; 285 ; 286 ; 287288

6.2.2. Desfăşurarea lucrărilor preliminare
Articole: 289 ; 290 ; 291 ; 292 ; 293

6.2.3. Desfăşurarea lucrărilor tehnice de specialitate
Articole: 294 ; 295
6.2.3.1. Determinarea limitelor tarlalelor şi cvartalelor
Articole: 296 ; 297
6.2.3.2. Întocmirea fişelor de date ale imobilelor
Articole: 298 ; 299
6.2.3.3. Determinarea limitelor imobilelor
Articole: 300 ; 301 ; 302 ; 303 ; 304 ; 305 ; 306 ; 307

6.2.3.4. Colectarea actelor de proprietate şi identificarea deţinătorilor
Articole: 308 ; 309 ; 310 ; 311 ; 312 ; 313 ; 314 ; 315 ; 316

6.2.4. Întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului

Articole: 317 ; 318 ; 319

6.2.5. Conţinutul documentaţiei tehnice a cadastrului sistematic
Articolul: 320

6.3. Verificarea documentaţiei tehnice a cadastrului
Articole: 321 ; 322 ; 323

6.4. Publicarea documentelor tehnice
Articole: 324 ; 325 ; 326 ; 327 ; 328 ; 329

6.5. Actualizarea documentelor tehnice
Articolul: 330

6.6. Procedura înscrierii posesorului ca proprietar necontestat

Articole: 331 ; 332 ; 333 ; 334 ; 335

6.7. Înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară

Articole: 336 ; 337 ; 338 ; 339 ; 340 ; 341 ; 342 ; 343 ; 344

6.8. Închiderea vechilor evidenţe şi arhivarea documentelor
Articole: 345 ; 346

CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII CU PRIVIRE LA REALIZAREA ŞI VERIFICAREA MĂSURĂTORILOR GNSS STATICE ŞI CINEMATICE

7.1. Realizarea măsurătorilor GNSS statice
Articole: 347 ; 348

7.2. Realizarea măsurătorilor GNSS cinematice
Articole: 349 ; 350

7.3. Verificarea măsurătorilor GNSS
Articole: 350 ; 351 ; 352 ; 353

CAPITOLUL VIII – UTILIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Articole: 354 ; 355 ; 356 ; 357 ; 358 ; 359 ; 360 ; 361 ; 362 ; 363 ; 364 ; 365 ; 366 ; 367 ; 368 ; 369 ; 370 ; 371

CAPITOLUL IX – RAPOARTELE SISTEMULUI INFORMATIC

Articole: 372 ; 373

CAPITOLUL X – TERMENELE DE PRESTARE A SERVICIILOR FURNIZATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ŞI UNITĂŢILE SALE SUBORDONATE

Articole: 374 ; 375 ; 376 ; 377 ; 378 ; 379

CAPITOLUL XI – GLOSAR DE TERMENI TEHNICI. ABREVIERI

Articole: 380 ; 381 ; 382 ; 383 ; 384 ; 385

Anexele nr. 1.1 -1.53 constituie parte integrantă din prezentul regulament (art. 385).

ODG 700/2014 actualizat 2020 – Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

  5 comentarii la “Ordinul Directorului General 700/2014 actualizat

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.