Post navigation

Legea  cadastrului  şi  a  publicităţii  imobiliare nr. 7/1996

Legea  cadastrului  şi  a  publicităţii  imobiliare  nr.  7 din 13.03.1996

Actualizata conform Legii 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.
Completata conform OUG 61/2020 în vigoare din 12/05/2020.

 

TITLUL  I   Regimul  general  al  cadastrului  şi  publicităţii  imobiliare

CAPITOLUL  I   Dispoziţii  generale

Articole: 010203

CAPITOLUL  II   Organizarea  activităţii  de  cadastru

Articole: 040506 ; 070809

CAPITOLUL  III   Organizarea  lucrărilor  sistematice  de  cadastru  în  vederea  înscrierii  în  cartea   funciară

Articole: 10 ; 111213 ; 14 ; 151617 ; 18 ; 1920

TITLUL  II   Publicitatea  imobiliară

CAPITOLUL  I   Evidenţa  cadastral-­juridică

Articole: 21 ; 222324 ; 25 ; 26 ; 27

CAPITOLUL  II   Procedura  de  înscriere  în  cartea  funciară

Articole: 28 ; 28.1 ; 293031 ; 32 ; 33 ; 343536 ; 37

TITLUL  III   Dispoziţii  tranzitorii,  sancţiuni  şi  dispoziţii  finale

CAPITOLUL  I   Dispoziţii  tranzitorii

Articole: 38 ; 394041 ; 42 ; 43 ; 4445

CAPITOLUL  II   Sancţiuni

Articole: 46 ; 47

CAPITOLUL  III   Dispoziţii  finale

Articole: 48 ; 495051 ; 52

NOTĂ:

I.  Reproducem  mai  jos  dispoziţiile  art.  II,  III  şi  IV  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a   Guvernului  nr.  64/2010  privind  modificarea  şi  completarea  Legii  cadastrului  şi   a  publicităţii  imobiliare  nr.  7/1996,  aprobată  cu  modificări  şi  completări  prin   Legea  nr.  133/2012,  care  se  aplică,  în  continuare,  ca  dispoziţii  proprii  ale   actului  modificator:

”  Art.  II.  -­      Până  la  data  de  31  decembrie  2020,  recepţia  documentaţiilor   cadastrale  şi  deschiderea  cărţilor  funciare  se  vor  realiza  potrivit  prevederilor   Legii  nr.  7/1996,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  cu   scutire  de  la  plata  tarifelor,  din  oficiu  sau  la  cererea:

a)  titularilor  drepturilor  reale  înregistrate  în  vechile  registre  de  publicitate   imobiliară;

b)   titularilor  drepturilor  reale  înscrise  în  cărţile  funciare   deschise  potrivit   Decretului-­lege  nr.  115/1938;

c)  titularilor  drepturilor  reale  înscrise  în  cărţile  funciare  deschise  în  baza   Legii  nr.  242/1947  şi  a  Decretului  nr.  2.142/1930.

Art.  III.   -­       Structura,  organizarea  şi  funcţionarea  registrului  electronic   naţional  al  nomenclaturilor  stradale  se  aprobă  prin  hotărâre  a  Guvernului.

Art.  IV.  -­      De  la  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  ordonanţe  de  urgenţă,  în   cuprinsul  actelor  normative  în  vigoare,  sintagma  «cadastru  general»  se   înlocuieşte  cu  sintagma  «cadastru».”

II.  Reproducem  mai  jos  dispoziţiile  art.  II  din  Legea  nr.  150/2015  pentru   modificarea  şi  completarea  Legii  cadastrului  şi  a  publicităţii  imobiliare  nr.   7/1996,  care  se  aplică,  în  continuare,  ca  dispoziţii  proprii  ale  actului   modificator:

”  Art.  II.  -­      La  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  legi  se  abrogă  Legea  nr.   217/2007  pentru  stabilirea  criteriilor  de  bază  a  taxelor  şi  tarifelor  aferente   elaborării,  analizei  şi  verificării  documentaţiilor  cadastrale  pentru  înscrierea  în   cartea  funciară  a  terenurilor  agricole,  publicată  în  Monitorul  Oficial  al   României,  Partea  I,  nr.  454  din  5  iulie  2007,  precum  şi  Ordonanţa  Guvernului   nr.  10/2000   privind  desfăşurarea  activităţii  de  realizare  şi  de  verificare  a   lucrărilor  de  specialitate  din  domeniile  cadastrului,  geodeziei  şi  cartografiei  de către  persoanele  fizice  şi  juridice  autorizate  pe  teritoriul  României,  publicată  în   Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  26  din  25  ianuarie  2000,  aprobată   cu  modificări  şi  completări  prin  Legea  nr.  795/2001.  Onorariile  percepute  de   persoanele  fizice  sau  juridice  autorizate  constituie  venituri  din  profesii  libere,   cu  aplicarea  normelor  corespunzătoare  în  materie  fiscală,  cuantumul   onorariilor  fiind  stabilit  conform  convenţiilor  încheiate  cu  beneficiarii  serviciilor,   cu  respectarea  principiului  proporţionalităţii.”

 

Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7 din 13.03.1996

Post navigation

  29 comentarii la “Legea  cadastrului  şi  a  publicităţii  imobiliare nr. 7/1996

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.