Legea apelor nr. 107/1996 actualizata

Legea apelor nr. 107/1996


Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 07 decembrie 1996

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I – Dispoziții generale

Articole: 1 ; 2 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 2.5 ; 2.6 ; 2.7 ; 2.8 ; 2.9 ; 2.10 ; 2.11 ; 2.12 ; 2.13 ; 2.14 ; 3 ; 4 ; 5 ; 5.1 ; 6 ; 6.1 ; 7 ; 8

CAPITOLUL II – Regimul de folosire a apelor și a albiilor

Secțiunea 1 – Regimul de folosire a apelor

Articole: 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24

Secțiunea a 2-a – Regimul de folosire a albiilor

Articole: 25 ; 26 ; 27

Secțiunea a 3-a – Regimul de servituți și de expropriere

Articole: 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 32 ; 33 ; 34

CAPITOLUL III – Gospodărirea apelor

Secțiunea 1 – Cunoașterea resurselor de apă

Articole: 35 ; 36 ; 37 ; 38

Secţiunea a 2-a Protecția albiilor minore, a malurilor și a lucrărilor de gospodărire a apelor

Articole: 39 ; 40 ; 41 ; 42

Secţiunea a 3-a Planificarea în domeniul managementului și amenajării apelor

(la 29-08-2004, Titlul Secțiunii a 3-a din Cap. III a fost modificat de pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004. )

Articole: 43 ; 44 ; 44.1 ; 44.2 ; 44.3 ; 45 ; 46 ; 47

Secţiunea a 4-a Regimul lucrărilor care se construiesc pe ape sau care au legătura cu apele

Articole: 48 ; 49 ; 50 ; 51 ; 52 ; 53 ; 54 ; 55 ; 56 ; 57 ; 58 ; 59 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 66

Secţiunea a 5-a Apărarea împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și accidentelor la construcții hidrotehnice

Articole: 67 ; 68 ; 69 ; 70 ; 71 ; 72 ; 73 ; 74 ; 75 ; 76 

Secţiunea a 5.1-a Managementul riscului la inundații

(la 19-02-2010, Secțiunea a 5.1-a din Cap. III a fost introdusă de pct. 52 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

Articole: 76.1 ; 76.2 ; 76.3 ; 76.4 ; 76.5 ; 76.6 ; 76.7 ; 76.8 ; 76.9 ; 76.10 ; 76.11 

Secţiunea a 6-a Participarea publicului

Articolul: 77

Capitolul IV Controlul activității de gospodărire a apelor

Articole: 78 ; 79

Capitolul V Mecanismul economic în domeniul apelor

Articole: 80 ; 81 ; 82 ; 83 ; 84 ; 85 ; 85.1 ; 85.2 ; 85.3 

Capitolul VI Sancțiuni

Articole: 86 ; 87 ; 88 ; 89 ; 90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99 ; 100 ; 101 ; 102 ; 103 ; 104 ; 105 ; 106 

Capitolul VII Dispoziții tranzitorii și finale

Articole: 107 ; 108 ; 109 ; 110 ; 111 ; 111.1 ; 111.2 ; 111.3 ; 111.4 ; 112 

Prezenta lege transpune Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) seria L nr. 327 din 22 decembrie 2000 și Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor la inundații, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 288 din 6 noiembrie 2007.

(la 19-02-2010, Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost modificată de pct. 62 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010.)

Aceasta lege a fost adoptată în ședința comuna a Camerei Deputaților și Senatului din 11 septembrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României.


PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE
p. PREȘEDINTELE SENATULUI
CONSTANTIN DAN VASILIU

 

Anexa nr. 1 DEFINIȚIILE termenilor tehnici utilizați

Anexa nr. 1.1 Condiții pentru atingerea obiectivelor de de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane

Anexa nr. 1.2 ZONE PROTEJATE

Anexa nr. 1.3 DELIMITAREA Și CARACTERIZAREA CORPURILOR DE APĂ. EVALUAREA IMPACTULUI ȘI PRESIUNILOR GENERATE DE ACTIVITĂȚILE ANTROPICE

Anexa nr. 1.4 Schema districtelor de bazine hidrografice, cu limitele acestora

Anexa nr. 2 LĂȚIMEA ZONELOR DE PROTECȚIE ÎN JURUL LACURILOR NATURALE, LACURILOR DE ACUMULARE, ÎN LUNGUL CURSURILOR DE APĂ, DIGURILOR, CANALELOR, BARAJELOR ȘI A ALTOR LUCRĂRI HIDROTEHNICE

Anexa nr. 3 CONȚINUTUL MINIM AL PLANURILOR DE MANAGEMENT  ALE BAZINULUI HIDROGRAFIC ȘI AL PROGRAMELOR DE MĂSURI AFERENTE ACESTORA

Anexa nr. 4 ANALIZA ECONOMICĂ

Anexa nr. 5 LISTA SUBSTANȚELOR PRIORITARE ÎN DOMENIUL APEI

Anexa nr. 6 LISTA PRINCIPALILOR POLUANȚI

Anexa nr. 7

  3 comentarii la “Legea apelor nr. 107/1996 actualizata

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.