ODG 1427/2017 Specificațiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru

Ordinul nr. 1427/2017 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

În vigoare de la 23 noiembrie 2017. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 921 din 23 noiembrie 2017.
Modificat si completat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 155/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 77 din 31 ianuarie 2019

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.
Art. 1. – Se aprobă Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 bis.
Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
Radu Codruţ Ştefănescu

Bucureşti, 6 noiembrie 2017.
Nr. 1.427.

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – ANCPI – Anexă din 06 noiembrie 2017.

Specificaţiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

În vigoare de la 23 noiembrie 2017
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 921bis din 23 noiembrie 2017.
Modificat si completat prin ODG  155/2019

Termeni, definitii si abrevieri

1. DATE GENERALE

1.1 Definirea lucrărilor sistematice de cadastru

1.2 Aspecte sociale cu incidenţă în desfăşurarea lucrărilor sistematice de cadastru

1.3 Etapele lucrărilor sistematice de cadastru

2. OBIECTIVUL LUCRĂRILOR SISTEMATICE DE CADASTRU

2.1 Obiectivul lucrărilor sistematice de cadastru

2.2 Informaţii generale necesare realizării lucrărilor sistematice cadastru

3. ETAPELE DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ

3.1 Campania de informare publică

3.2 Lucrări preliminare

3.2.1 Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru

3.2.2 Studiul datelor analogice şi digitale preluate de la Achizitor

3.2.3 Recunoaşterea terenului

3.2.4 Stabilirea modului de execuţie a lucrărilor

3.3 Derularea lucrărilor de specialitate

3.3.1 Determinarea sectorului/sectoarelor cadastrale

3.3.2 Identificarea limitelor imobilelor

3.3.2.1 Stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan

3.3.2.2 Stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan

3.3.3 Pregătirea fişei de date a imobilului

3.3.4 Identificarea deţinătorilor şi colectarea actelor

3.3.4.1 Identificarea deţinătorilor

3.3.4.2 Colectarea actelor

3.3.4.3 Înregistrarea posesiei de fapt asupra imobilului

3.3.5 Întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului

3.3.5.1 Structura de directoare folosită la predarea datelor la OCPI

3.3.5.2 Livrabile

3.3.5.3 Tipărirea documentelor tehnice

3.4 Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului

3.5 Primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare

3.6 Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului

3.7 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului

3.7.1 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului – copie spre publicare

3.7.2 Recepţia documentelor tehnice ale cadastrului – copie finală

3.8 Deschiderea cărţilor funciare

3.9 Încheierea lucrărilor tehnice de cadastru

Anexe la specificatiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

  3 comentarii la “ODG 1427/2017 Specificațiile tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.