Formulare

CERERI | FORMULARE | ANEXE  

pentru Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara

 

Cerere de inscriere in cartea funciara .pdf descarca

Cerere pentru eliberare extras de carte funciara pentru informare descarca

Cerere consultare documente arhiva descarca

Cerere eliberare certificat sarcini descarca

Cerere identificare nr. cadastral si carte funciara dupa proprietar descarca

Cerere identificare nr. cadastral si carte funciara dupa imobil descarca

Cerere informatii descarca

Cerere de receptie si inscriere in cartea funciara descarca

Declaratie proprietar descarca

Cerere anulare nr. cadastral descarca

Cerere solicitare aviz incepere/receptie lucrari descarca

Cerere informatii intocmire plan parcelar in vederea atribuirii nr. cadastrale descarca

Cerere restituire sume platite necuvenit descarca

Cerere copii arhiva descarca

Cerere completare descarca

Cerere eliberare planuri descarca

Cerere eliberare coordonate descarca

Cerere de solicitare informatii – Conventie proprietar-autorizat descarca .doc

Cerere diverse descarca

Anexa 1.11. – CERERE PENTRU CONSULTARE DOCUMENTE DIN ARHIVA

Anexa 1.22. – CERERE DE INSCRIERE

Anexa 1.23. – CERERE DE ELIBERARE EXTRAS DE INFORMARE

Anexa 1.25. – CERERE_ IDENTIFICAREA NUMARULUI DE CF_CAD_dupa numele proprietarului

Anexa 1.27. – CERERE PRIVIND INSCRIEREA IN EVIDENTELE DE CADASTRU SI CF_dupa datele imobilului

Anexa 1.29. – BORDEROU

Anexa 1.30. – CERERE DE INFORMATII_persoane autorizate

Anexa 1.31. – CERERE DE RECEPTIE SI INSCRIERE

Anexa 1.32. – DECLARATIE

Anexa 1.39. – PROCES VERBAL DE VECINATATE

Anexa 1.42. – CERERE DE ANULARE NUMAR CADASTRAL

Anexa 1.45. – CERERE PRIVIND SOLICITAREA AVIZULUI DE INCEPERE, RECEPTIE A LUCRARII

Anexa 1.53. – CERERE DE INFORMATII PENTRU INTOCMIREA PLANULUI PARCELAR

Anexa 1.6. – CERERE DE RECTIFICARE_cadastru sistematic

CERERE DE INFORMATII_Cadastru_pentru public

CERERE DE RESTITUIRE a sumelor plătite necuvenit

Formular de solicitare date GPS

Cerere participare la concurs

Acord prelucrarea date caracter personal

Anexa_1.30-Cerere informatii
Anexa_1.27-Cerere Inscriere dupa date identificare
Anexa_1.25 Cerere identificare numar cadastral / carte funciara
Anexa_1.24 Cerere certificat sarcini
Anexa_1.23 Cerere extras informare
Anexa_1.22 Cerere inscriere
Anexa_07 Cerere eliberare copii acte (actualizat 21.05.2019)

 

Nr. Formular Format editabil Format print
1 Cerere pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare DOC PDF
2 Cerere extras autentificare DOC
3 Cerere pentru consultare documente din arhivă DOC PDF
4 Cerere de înscriere DOC PDF
5 Cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini DOC PDF
6 Cerere privind identificarea numărului de carte funciară și a numărului cadastral/topografic al/ale imobilului/imobilelor după numele/denumirea proprietarului DOC PDF
7 Cerere privind înscrierea imobilului în evidențele de cadastru și carte funciară după datele de identificare ale acestuia DOC PDF
8 Cerere de informații DOC PDF
9 Cerere de recepție și înscriere DOC PDF
10 Declarație pe propria răspundere DOC PDF
11 Proces-verbal de vecinătate DOC PDF
12 Cerere de anulare număr cadastral DOC PDF
13 Cerere privind solicitarea avizului de începere / recepție a lucrării DOC PDF
14 Cerere de informații pentru întocmirea planului parcelar în vederea atribuirii numerelor cadastrale DOC PDF

 

 

 

Cerere extras de Informare din Carte Funciara

Cerere pentru eliberare copii certificate din arhiva

Cerere eliberare planuri, harti, coordonate

Cerere furnizare informatii pentru autorizati

Cerere pentru Consultare Documente Arhiva

Cerere de Inscriere in Cartea Funciara

Cerere pentru eliberarea unui Certificat de Sarcini

Cerere privind identificarea numarului cadastral si carte funciara dupa numele proprietarului

Cerere privind incrierea imobilului in evidentele de cadastru si carte funciara

Formular Protectia Datelor

Declaratie Proprietar

Cerere de Informatii pentru intocmirea planului parcelar in vederea atribuirii numarelor cadastrale

Cerere Anulare Numar Cadastral

Cerere Incepere Lucrare persoana autorizata

Proces Verbal de Vecinatate

Cerere de Informatii

Cerere de restituire a sumelor platite necuvenit

Declaratie neutilizare documente de plata