Ordine, Decizii si Adrese din partea A.N.C.P.I.

Ordine, Decizii si Adrese din partea A.N.C.P.I.

privind diferite situatii aparute in lucrarile de specialitate.

Ordine:

 • ODG 40 din 18.01.2013 privind procedura adminstrativa de inscriere in cartea funciara a imobilului pentru care suprafata masurata este mai mare cu pana la 5% in extravilan sau cu pana la 10% in intravilan;
 • ODG 123 din 11.02.2014 privind schimbarea categoriei de folosinta agricola in categoria de folosinta curti-constructii a imobilelor situate in intravilan;

Decizii:

 • Decizia 49162 din 06.10.2021 privind receptia planurilor topografice rezultate in urma masuratorilor la teren in vederea actualizarii evidentelor fiscale si a registrului agricol
 • Adresa 15794 din 06.04.2021 privind receptia documentatiei cadastrale de apartamentare / subapartamentare / reapartamentare si inscrierea in Cartea Funciara a operatiunii de apartamentare / subapartamentare / reapartamentare
 • Decizia 11 din 10.12.2018 privind receptia documentatiei cadastrale de apartamentare / subapartamentare / reapartamentare si inscrierea in cartea funciara a operatiunii;
 • Decizia 4 din 20.04.2012 privind intocmirea documentatiei cadastrale in cazul unitatilor individuale dintr-un condominiu;
 • Decizia 2 din 21.10.2016 privind modalitatea de tarifare a actului translativ de proprietate care are ca obiect mai multe imobile situate in circumscriptia aceluiasi oficiu teritorial;
 • Decizia 1 din 23.10.2008 privind realizarea masuratorilor GNSS cinematice;
 • Decizia 10 din 05.07.2012 privind inscrierea in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara a operatiunilor de alipire / dezlipire in situatia in care in cartea funciara este notata o plangere impotriva incheierii sau a unui litigiu cu privire la imobilul inscris;

Adrese:

 • Adresa 15774 din 27.06.2018 referitoare la lucrarile de inregistrare sistematica – intrebari si raspunsuri;
 • Adresa 1040911 din 05.07.2011 referitoare la radierea unei constructii din evidentele de cadastru si publicitate imobiliara;
 • Adresa 257339 din 26.11.2007 referitoare la Verificarea si Avizarea lucrarilor de specialitate pentru imobile cu suprafete mai mari de 1 ha in intravilan si de 10 ha in extravilan;
 • Adresa 13415 din 27.09.2013 referitoare la Informatiile necesare la completarea rubricilor aferente tabelului parcelar;
 • Adresa 31017 din 02.02.2018 referitoare la faptul ca persoanele autorizate pot imputernici persoane fizice pentru ca in numele acestora sa poata depune si ridica de la O.C.P.I. cereri si documente specifice;
 • Adresa 8797 din 30.05.2016 referitoare la inscrierea in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor aferente titlurilor de proprietate emise ulterior inregistrarii sistematice;
 • Adresa 3827 din 23.04.2012 referitoare la posibilitatea inscrierii in cartea funciara a dreptului de servitute de trecere pentru retele de utilitati, constituit in favoarea societatilor de sistributie;
 • Adresa 10584 din 04.04.2019 privind tarifarea operatiunilor de actualizare din Anexa la ODG 16/2019;
 • Adresa 10607 din 04.04.2019 privind aplicarea art. 349, alin. 2 din ODG 700 – determinarea coordonatelor punctelor de detaliu cu ajutorul tehnologiei GNSS;
 • Adresa 25711 din 17.10.2018 privind inscrierea posesiei in cartea funciara in aplicarea prevederilor art. 41, alin. 3, lit. c din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 pentru diferenta de teren detinuta fara acte de proprietate;
 • Adresa 29003 din 09.11.2018 privind modul de completare a adresei imobilelor situate in intravilan – adresa administrativa si numar tarla si parcela, unde se mentioneaza in acte;
 • Adresa 22185 din 05.09.2018 privind aplicarea art. 13, alin. 2 si art. 41, alin. 8 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996;
 • Adresa 23119 din 25.06.2019 privind art. 109 din regulament – modificarea in plus a suprafetei imobilului;
 • Adresa 28655 din 14.08.2019 privind prima inscriere a imobilelor ce constituie parte dintr-un imobil inscris in carte funciara deschisa conform Decretului-lege nr. 115/1938 sub conditia sa fi fost dobandit in temeiul legilor proprietatii sau a Legii nr. 15/1990;
 • Adresa 33915 din 03.01.2019 privind art. 26 lit. e) si art. 29 alin. (1) lit. b) din regulament -identificarea datelor persoanelor fizice se face din copiile actelor de identitate sau adeverinta emisa de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta Populatiei;
 • Adresa 27175 din 02.08.2019 privind serviciul cu codul 2.6.3 – Actualizare informatii tehnice, prevazut la anexa ODG 16/2019se tarifeza cu 60lei/operatiune orice modificare a geometriei unui imobil sau unei constructii, orice operatiune de actualizare a atributelor textuale (categorie de folosinta, destinatie, suprafata, adresa, etc.) pentru teren, fiecare constructie sau UI.
 • Adresa 14357 din 22.04.2019 privind scutirea de la plat tarifului in cazul primei inregistrari avand ca obiect terenuri agricole si forestiere, dobandite prin titlurile de proprietate emise in baza legilor fondului funciar.
 • Adresa 20676 din 19.09.2017 privind clasificarea construcțiilor în funcție de destinație potrivit dispozițiilor art. 382 din ODG 700/2014.

Proceduri:

 • Procedura – privind calcularea cotei părţi indivize a unui apartament dintr-un imobil cu mai multe apartamente şi spaţii locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, care se constituie în condominiu.

STAS-uri:

 • STAS   4908/85 – Arii si volume conventionale
 • STAS   2745/90 – Urmarirea tasarilor constructiilor prin metode topografice
 • STAS 10493/76 – Marcarea si semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasarii si deplasarii constructiilor si terenurilor

Daca sunteti in posesia altor documente utile pentru cei care activeaza in domeniu si doriti sa le publicam, le puteti trimite la adresa de e-mail: ing.cadastru@yahoo.com.