Ordine, Decizii si Adrese din partea A.N.C.P.I.

Ordine, Decizii si Adrese din partea A.N.C.P.I.

privind diferite situatii aparute in lucrarile de specialitate.

Ordine:

 • ODG 40 din 18.01.2013 privind procedura adminstrativa de inscriere in cartea funciara a imobilului pentru care suprafata masurata este mai mare cu pana la 5% in extravilan sau cu pana la 10% in intravilan
 • ODG 123 din 11.02.2014 privind schimbarea categoriei de folosinta agricola in categoria de folosinta curti-constructii a imobilelor situate in intravilan

Decizii:

 • Decizia 11 din 10.12.2018 privind receptia documentatiei cadastrale de apartamentare / subapartamentare / reapartamentare si inscrierea in cartea funciara a operatiunii
 • Decizia 4 din 20.04.2012 privind intocmirea documentatiei cadastrale in cazul unitatilor individuale dintr-un condominiu
 • Decizia 2 din 21.10.2016 privind modalitatea de tarifare a actului translativ de proprietate care are ca obiect mai multe imobile situate in circumscriptia aceluiasi oficiu teritorial
 • Decizia 1 din 23.10.2008 privind realizarea masuratorilor GNSS cinematice
 • Decizia 10 din 05.07.2012 privind inscrierea in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara a operatiunilor de alipire / dezlipire in situatia in care in cartea funciara este notata o plangere impotriva incheierii sau a unui litigiu cu privire la imobilul inscris

Adrese:

 • Adresa 1040911 din 05.07.2011 referitoare la radierea unei constructii din evidentele de cadastru si publicitate imobiliara
 • Adresa 257339 din 26.11.2007 referitoare la Verificarea si Avizarea lucrarilor de specialitate pentru imobile cu suprafete mai mari de 1 ha in intravilan si de 10 ha in extravilan
 • Adresa 13415 din 27.09.2013 referitoare la Informatiile necesare la completarea rubricilor aferente tabelului parcelar
 • Adresa 31017 din 02.02.2018 referitoare la faptul ca persoanele autorizate pot imputernici persoane fizice pentru ca in numele acestora sa poata depune si ridica de la O.C.P.I. cereri si documente specifice
 • Adresa 8797 din 30.05.2016 referitoare la inscrierea in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor aferente titlurilor de proprietate emise ulterior inregistrarii sistematice
 • Adresa 3827 din 23.04.2012 referitoare la posibilitatea inscrierii in cartea funciara a dreptului de servitute de trecere pentru retele de utilitati, constituit in favoarea societatilor de sistributie

Proceduri:

 • Procedura – privind calcularea cotei părţi indivize a unui apartament dintr-un imobil cu mai multe apartamente şi spaţii locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, care se constituie în condominiu