Ordine, Decizii si Adrese din partea A.N.C.P.I.

Ordine, Decizii si Adrese din partea A.N.C.P.I.

privind diferite situatii aparute in lucrarile de specialitate.

Ordine:

 • ODG 40 din 18.01.2013 privind procedura adminstrativa de inscriere in cartea funciara a imobilului pentru care suprafata masurata este mai mare cu pana la 5% in extravilan sau cu pana la 10% in intravilan
 • ODG 123 din 11.02.2014 privind schimbarea categoriei de folosinta agricola in categoria de folosinta curti-constructii a imobilelor situate in intravilan

Decizii:

 • Decizia 11 din 10.12.2018 privind receptia documentatiei cadastrale de apartamentare / subapartamentare / reapartamentare si inscrierea in cartea funciara a operatiunii
 • Decizia 4 din 20.04.2012 privind intocmirea documentatiei cadastrale in cazul unitatilor individuale dintr-un condominiu
 • Decizia 2 din 21.10.2016 privind modalitatea de tarifare a actului translativ de proprietate care are ca obiect mai multe imobile situate in circumscriptia aceluiasi oficiu teritorial
 • Decizia 1 din 23.10.2008 privind realizarea masuratorilor GNSS cinematice
 • Decizia 10 din 05.07.2012 privind inscrierea in evidentele de cadastru si publicitate imobiliara a operatiunilor de alipire / dezlipire in situatia in care in cartea funciara este notata o plangere impotriva incheierii sau a unui litigiu cu privire la imobilul inscris

Adrese:

 • Adresa 15774 din 27.06.2018 referitoare la lucrarile de inregistrare sistematica – intrebari si raspunsuri
 • Adresa 1040911 din 05.07.2011 referitoare la radierea unei constructii din evidentele de cadastru si publicitate imobiliara
 • Adresa 257339 din 26.11.2007 referitoare la Verificarea si Avizarea lucrarilor de specialitate pentru imobile cu suprafete mai mari de 1 ha in intravilan si de 10 ha in extravilan
 • Adresa 13415 din 27.09.2013 referitoare la Informatiile necesare la completarea rubricilor aferente tabelului parcelar
 • Adresa 31017 din 02.02.2018 referitoare la faptul ca persoanele autorizate pot imputernici persoane fizice pentru ca in numele acestora sa poata depune si ridica de la O.C.P.I. cereri si documente specifice
 • Adresa 8797 din 30.05.2016 referitoare la inscrierea in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor aferente titlurilor de proprietate emise ulterior inregistrarii sistematice
 • Adresa 3827 din 23.04.2012 referitoare la posibilitatea inscrierii in cartea funciara a dreptului de servitute de trecere pentru retele de utilitati, constituit in favoarea societatilor de sistributie
 • Adresa 10584 din 04.04.2019 privind tarifarea operatiunilor de actualizare din Anexa la ODG 16/2019
 • Adresa 10607 din 04.04.2019 privind aplicarea art. 349, alin. 2 din ODG 700 – determinarea coordonatelor punctelor de detaliu cu ajutorul tehnologiei GNSS
 • Adresa 25711 din 17.10.2018 privind inscrierea posesiei in cartea funciara in aplicarea prevederilor art. 41, alin. 3, lit. c din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 pentru diferenta de teren detinuta fara acte de proprietate
 • Adresa 29003 din 09.11.2018 privind modul de completare a adresei imobilelor situate in intravilan – adresa administrativa si numar tarla si parcela, unde se mentioneaza in acte
 • Adresa 22185 din 05.09.2018 privind aplicarea art. 13, alin. 2 si art. 41, alin. 8 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

Proceduri:

 • Procedura – privind calcularea cotei părţi indivize a unui apartament dintr-un imobil cu mai multe apartamente şi spaţii locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, care se constituie în condominiu

STAS-uri:

 • STAS   4908/85 – Arii si volume conventionale
 • STAS   2745/90 – Urmarirea tasarilor constructiilor prin metode topografice
 • STAS 10493/76 – Marcarea si semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasarii si deplasarii constructiilor si terenurilor