Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Emisa de Parlamentul Romaniei la data de 29 iulie 1991

modificată şi completată prin Legea 193/2019 si Legea 7/2020.

În vigoare de la 07 august 1991
Formă aplicabilă de la 13 octombrie 2004
Consolidarea din data de 29 decembrie 2017 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 933 din 13 octombrie 2004 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 122/2004; L 52/2006; L 376/2006; L 117/2007; L 101/2008; OUG 228/2008; OUG 214/2008; L 261/2009; OUG 85/2011; L 269/2011; OG 6/2010; L 133/2012; L 154/2012; L 81/2013; OUG 121/2011; L 255/2013; L 187/2012; OUG 22/2014; L 82/2014; OUG 41/2015; OUG 7/2016; L 53/2016; L 148/2016; L 159/2016; OUG 83/2016; OUG 100/2016; L 86/2017; OUG 40/2017; L 147/2017; 18.09.2018 ; 09.01.2019; 27.06.2019; 02.11.2019; L7/2020
 Ultimul amendament în 11 ianuarie 2020.

CAPITOLUL I – Autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Articole: 01 ; 02 ; 03  ; 04 ; 05 ; 0606.1 ; 0707.1 ; 07.2 ; 08 ; 09 ; 10 ; 11 ; 12

CAPITOLUL II – Concesionarea terenurilor pentru construcţii

Articole: 13 ; 14 ; 15  ; 16 ; 17 ; 18  ; 19 ; 20 ; 21  ; 22 ; 23

CAPITOLUL III – Răspunderi şi sancţiuni

Articole: 24 ; 24.1 ; 25  ; 26 ; 27 ; 28  ; 29 ; 30 ; 30.1  ; 31 ; 32 ; 33 ; 34 ; 35

CAPITOLUL IV – Dispoziţii finale şi tranzitorii

Articole: 36 ; 3738 ; 39 ; 40  ; 41 ; 42 ; 43 ; 43.1 ; 43.2 ; 44 ; 45 ; 46  ; 47 ; 47.1 ; 48

ANEXA Nr. 1 CONŢINUTUL-CADRU al documentaţiei tehnice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii

ANEXA Nr. 2 DEFINIREA unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii

NOTĂ:
Reproducem mai jos prevederile art. III din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, ale art. II alin. (2) şi ale art. III din Legea nr. 401/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi ale art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, care nu sunt încorporate în textul republicat al Legii nr. 50/1991:
– art. III din Legea nr. 453/2001:
” Art. III. – Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: anexa la Legea nr. 50/1991, republicată, art. 8 alin. 5 şi pct. 8 lit. j) din anexa nr. II la Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, precum şi referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrările de construcţii-montaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei legi.”;
– art. II alin. (2) şi art. III din Legea nr. 401/2003:
” (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va modifica normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, care vor include formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţiilor necesare acestei proceduri. În acelaşi termen se vor efectua operaţiunile de preluare, predare-primire a studiilor de teren şi a documentaţiilor prevăzute la art. I pct. 23 [alin. (1) al art. 291], prin proces-verbal încheiat între părţi după inventarierea arhivelor menţionate la art. I pct. 23 [art. 291 alin. (3) ], fără a mai fi nevoie de punerea în întârziere.
Art. III. – La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă litera c) a articolului 48 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.”;
– art. II alin. (2) din Legea nr. 199/2004:
” (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va modifica Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.943/2001, cu modificările ulterioare.”

  13 comentarii la “Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.