Ordinul 1/2020 Regulamentul lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară

Ordinul nr. 1 din 7 ianuarie 2020 pentru aprobarea

Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția

lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu

a imobilelor în cartea funciară

EMITENT: AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 28 ianuarie 2020

 

Având în vedere dispozițiile art. 11 alin. (2) și art. 20 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioareîn temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Articolul 1

Se aprobă Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.

Articolul 2

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 979/2016 privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 și 636 bis din 18 august 2016, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.427/2017 privind aprobarea Specificațiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 și 921 bis din 23 noiembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare;

c) Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 357/2018 privind aprobarea Specificațiilor tehnice pentru lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizate la nivel de unitate administrativ-teritorială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 și 449 bis din 30 mai 2018;

d) Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 844/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind înscrierea din oficiu în cartea funciară după finalizarea lucrărilor de cadastru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 9 decembrie 2010;

e) capitolul VI „Dispoziții privind realizarea lucrărilor sistematice de cadastru“ din Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 și 571 bis din 31 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 3

(1) Prezentul ordin se aplică lucrărilor sistematice de cadastru inițiate după data intrării sale în vigoare.

(2) Lucrările sistematice de cadastru contractate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt supuse dispozițiilor în vigoare la data la care acestea au fost contractate.

Articolul 4

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Radu-Codruț Ștefănescu

București,

7 ianuarie 2020.

Nr. 1.

– –

Anexa

Regulament privind realizarea, verificarea si receptia

lucrarilor sistematice de cadastru si inscrierea din oficiu

a imobilelor in cartea funciara

 

EMITENT: AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 bis din 28 ianuarie 2020
Notă: Aprobat prin ORDINUL nr. 1 din 7 ianuarie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 29 ianuarie 2020.

Prezentul regulament are ca scop stabilirea regulilor si procedurilor privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si inscrierea din oficiu a imobilelor in cartea funciara.

Articolul: 01 ;

Capitolul 1 Specificații tehnice pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Articolul: 02 ;

DATE GENERALE

1.1.1. Definirea lucrărilor sistematice de cadastru

Articolul: 03 ;

1.1.2. Instituții implicate

Articolul: 04 ;

1.1.3. Aspecte sociale cu incidența în desfășurarea lucrărilor sistematice de cadastru

Articole: 05 ; 06 ;

1.2. OBIECTIVUL LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ ȘI DOCUMENTELE TEHNICE REZULTATE

1.2.1. Obiectivul lucrărilor de înregistrare sistematică

Articole: 07 ; 08 ;

1.2.2. Informații generale necesare realizării lucrărilor de înregistrare sistematică

Articole: 09 ; 10 ; 11 ; 12 ;

1.3. ETAPELE DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂ

Articolul: 13 ;

1.3.1. Campania de informare publică privind începerea lucrărilor

Articole: 14 ; 15 ; 16 ; 17 ;

1.3.2. Activități preliminare și derularea lucrărilor de specialitate

Articole: 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ;

1.3.2.1. Determinarea limitelor tarlalelor și cvartalelor și actualizarea limitelor sectoarelor cadastrale

Articole:  24 ; 25 ; 26 ;

1.3.2.2. Identificarea limitelor imobilelor

Articolul: 27 ;

1.3.2.3. Stabilirea limitelor imobilelor situate în intravilan și înscrierea suprafețelor

Articolul: 28 ;

1.3.2.4. Stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan și înscrierea suprafețelor

Articolul: 29 ;

1.3.2.5. Identificarea construcțiilor

Articolul: 30 ;

1.3.3. Pregătirea fișei de date a imobilului

Articolul: 31 ;

1.3.4. Identificarea deținătorilor și colectarea actelor

1.3.4.1. Identificarea deținătorilor

Articole: 32 ; 33 ;

1.3.4.2. Colectarea actelor

Articolul: 34 ;

1.3.4.3. Înscrierea posesiei de fapt asupra imobilului

Articolul: 35 ;

1.3.5. Întocmirea documentelor tehnice ale cadastrului

Articole: 36 ; 37 ;

1.3.5.1. Structura de directoare folosită la predarea datelor la OCPI

Articolul: 38 ;

1.3.5.2. Livrabile

Articole: 39 ; 40 ; 41 ;

1.3.6. Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului

1.3.6.1. Pregătirea publicării documentelor tehnice cadastrale – Derularea campaniei de informare

Articole: 42 ; 43 ; 44 ; 45 ; 46 ;

1.3.6.2. Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului

Articolul: 47 ;

1.3.6.3. Primirea și soluționarea cererilor de rectificare

Articole: 48 ; 49 ;

1.3.7. Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului

Articole: 50 ; 51 ;

1.3.7.1. Structura de directoare folosită la predarea datelor la OCPI

Articolul: 52 ;

1.3.7.2. Livrabile

Articolul: 53 ;

Capitolul 2 Regulament privind verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

2.1. Principii generale

Articole: 54 ; 55 ; 56 ; 57 ; 58 ; 59 ;

2.2. Proceduri de verificare a livrărilor în vederea recepției

Articole: 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ;

2.2.1. VERIFICAREA LIVRĂRII – Raport preliminar

Articole: 65 ; 66 ; 67 ; 68 ; 69 ; 70 ; 71 ;

2.2.2. Verificarea livrării – Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare

Articolul: 72 ;

2.2.2.1. Etapa 1 – livrabile în format digital

Articole: 73 ; 74 ; 75 ; 76 ; 77 ; 78 ; 79 ; 80 ; 81 ; 82 ; 83 ; 84 ; 85 ; 86 ;

2.2.2.2. Recepția Livrării Documente tehnice ale cadastrului spre publicare Etapa 1

Articolul: 87 ;

2.2.2.3. Livrarea Documente tehnice ale cadastrului spre publicare – Etapa 2 – livrabile în format analogic

Articole: 88 ; 89 ; 90 ; 91 ; 92 ; 93 ; 94 ; 95 ;

2.2.3. Verificarea livrării – Documente tehnice al cadastrului finale

Articole: 96 ; 97 ; 98 ; 99 ; 100 ; 101 ; 102 ; 103 ; 104 ; 105 ; 106 ; 107 ; 108 ; 109 ; 110 ; 111 ; 112 ; 113 ; 114 ; 115 ;

2.3. Închiderea vechilor evidențe și arhivarea documentelor

Articole: 116 ; 117 ; 118 .

 

Anexe la Regulamentul privind inscrierea din oficiu a imobilelor in cartea funciara (1-18)

  4 comentarii la “Ordinul 1/2020 Regulamentul lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.