Ordinul nr. 1738/2015 privind aprobarea termenelor pentru soluționarea cererilor de catre ANCPI

Ordinul nr. 1738/2015 privind aprobarea termenelor pentru soluționarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate

Text publicat în M.Of. al României. În vigoare de la 01 ianuarie 2016

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (5) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate și a taxei de autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei și cartografiei, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare, directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. –

(1) Se aprobă termenele pentru soluționarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate, conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Pentru serviciile prestate de către oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, directorii acestora pot stabili, prin decizie, termene mai scurte decât cele prevăzute în anexă.

(3) În cazul în care, printr-o singură cerere, sunt solicitate înscrieri succesive, cererea va fi soluționată în termenul cel mai lung dintre termenele stabilite pentru serviciile solicitate. Dacă înscrierile succesive presupun și intabularea dreptului de ipotecă convențională, cererea se va soluționa în termenul de soluționare al ipotecii.

Art. 2. –

Termenele se calculează pe zile lucrătoare, ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare și ziua eliberării neintrând în calculul acestora.

Art. 3. –

(1) Cererile care fac obiectul înregistrării în registrul general de intrare pot fi soluționate în regim de urgență, la solicitarea persoanei interesate și cu achitarea unui tarif suplimentar.

(2) Solicitarea soluționării unei cereri în regim de urgență se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât și ulterior, în baza dovezii achitării diferenței de tarif.

(3) Termenele pentru soluționarea în regim de urgență sunt cele prevăzute în anexă și se calculează de la data achitării tarifului de urgență. Dovada achitării tarifului pentru soluționarea unei cereri în regim de urgență se atașează la dosar de îndată.

(4) În situația în care serviciul solicitat nu poate fi furnizat în termen din cauza lipsei unor documente necesare soluționării cererii, termenul de soluționare se va calcula de la data completării cu datele sau actele solicitate prin nota de completare a dosarului.

Art. 4. –

(1) Termenul pentru furnizarea serviciilor în regim normal este un termen fix. Eliberarea documentelor emise ca urmare a serviciilor solicitate în regim normal se face la împlinirea termenului.

(2) Termenul pentru furnizarea serviciilor în regim de urgență este un termen maximal. Eliberarea documentelor emise ca urmare a serviciilor solicitate în regim de urgență se poate face oricând în intervalul alocat soluționării cererii.

Art. 5. –

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.

Art. 6. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Radu Codruț Ștefănescu

București, 16 decembrie 2015.

Nr. 1.738.

 

Daca nu vizualizati corect lista va recomandam sa o descarcati in format .pdf .

Ordinul nr. 1738/2015 privind aprobarea termenelor pentru soluționarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate
Servicii: Aviz începere lucrari Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre / receptie tehnica pentru aplicatie software de transformare a coordonatelor Receptie lucrari fotogrammetrice Receptia documentelor cartografice de uz public, care nu implica masuratori Înregistrari GNSS de la o statie permanenta, cu anunt prealabil cu 24 de ore Servicii pozitionare GNSS în timp real – ROMPOS Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite Harti si planuri cadastrale si topografice digitale – raster Harti si planuri cadastrale si topografice digitale – vectorial Coordonate planimetrice, altimetrice si 3D Copii certificate ale planurilor si hartilor Plan parcelar în format digital Plan parcelar analogic Ortofotoplan rezolutie 0,5-2 m Ortofotoplan rezolutie 0,1-0,4 m Aerofotograme Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5-10 m Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa între 1-20 m Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m Receptie si înfiintare carte funciara Receptie (nr. cadastral) Înfiintare carte funciara Receptie dezmembrare / comasare Înscriere dezmembrare / comasare în cartea funciara Dezmembrare pentru exproprieri Drept de proprietate sau dezmembraminte în favoarea persoanelor juridice Drept de proprietate sau dezmembraminte în favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute în conditiile legii Ipoteca/Privilegiu Imobile expropriate Fuziune/Divizare Alte notari (inclusiv radierea) Îndreptare eroare materiala si repozitionare imobil Rectificare limite imobil si modificare suprafata Reconstituire carte funciara Modificare suprafata Repozitionare imobil Anulare operatiuni cadastrale Anulare operatiuni cadastrale flux integrat  Înscriere constructii Extindere sau desfiintare constructii si actualizare categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii tehnice Consultare documente din arhiva Extras de carte funciara pentru informare Extras de carte funciara pentru autentificare Certificat de sarcini Copii certificate din mapa de acte si carti funciare Certificat privind identificarea numarului topografic / cadastral si de carte funciara dupa numele / denumirea proprietarului Extras din planul cadastral, pe ortofotoplan Eliberare duplicat Schimbarea certificatului de autorizare pentru persoane fizice / juridice / Emiterea certificatului de autorizare pentru geodezii cu drept de semnatura Extras de carte funciara pentru informare on line**) Copie documente arhiva on line**)

  1 comentariu la “Ordinul nr. 1738/2015 privind aprobarea termenelor pentru soluționarea cererilor de catre ANCPI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.