Etichetă: contra cost

Articolul 50

Art.  50.  – (1)  Informaţiile  referitoare  la  reţeaua  geodezică  naţională,  hărţile   oficiale,  cadastrul  şi  publicitatea  imobiliară  sunt  informaţii  publice  şi  reprezintă   bun  proprietate  publică  a  statului  şi  sunt  în  administrarea  Agenţiei  Naţionale   prin  unităţile  subordonate.  Aceste  informaţii  se  pot  consulta  şi  sunt  accesibile   oricăror  persoane  fizice  sau  juridice  contra  cost. (2)   Informaţiile  menţionate  mai  sus… Read more →