Etichetă: admiterea sau respingerea receptiei

Articolul 19

Art. 19. – În conformitate cu decizia comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, investitorul aprobă, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepției și semnează procesul-verbal la terminarea lucrărilor. Articolul 19 – Regulamentul privind receptia constructiilor din 18.05.2017 Read more →