Etichetă: aprobarea scoaterii terenurilor din circuitul agricol

Articolul 97

Art. 97 – La aprobare de către Guvern se va prezenta în mod obligatoriu și avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru terenurile agricole și al Ministerului Mediului, pentru terenurile forestiere și cu ape și, dacă este cazul, al Ministerului Culturii și Identității Naționale, pentru ocrotirea monumentelor. Art. 97 – Legea fondului funciar 18/1991 actualizata Read more →

Articolul 94

Art. 94 – Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan se aprobă după cum urmează: Partea introductivă a articolului 94 din Capitolul VII a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 231 din 2 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 06 august 2018. a) prin decizie a directorului direcției pentru… Read more →