Etichetă: baza de date textuala

Articolul 51

Art. 51. – (1) Numerotarea cadastrală a imobilelor se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, care se identifică prin codul SIRSUP extras din „Registrul permanent al unităţilor administrativ-teritoriale” publicat de Institutul Naţional de Statistică. (2) Numărul cadastral al imobilului este identificatorul unic de legătură între baza de date grafică şi baza de date textuală în sistemul integrat de cadastru şi carte… Read more →