Categorie: ODG 700 / 2014

Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

Anexe la regulamentul ANCPI actualizate pdf / doc / dxf

Art. 385. – Anexe la regulamentul ANCPI actualizate   Anexele nr. 1.1 -1.53 constituie parte integrantă din prezentul regulament Anexa nr. 1.1 – REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR Anexa nr. 1.2 – OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ŞI AL ALTOR DEŢINĂTORI Anexa nr. 1.3 – MODEL PENTRU PUBLICARE RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ Anexa nr.… Read more →

Articolul 384

Art. 384. – Abrevieri: – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Agenţia Naţională – Aplicaţia de management pentru titlurile de proprietate care conţine informaţii textuale preluate din titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietăţii – DDAPT – Aplicaţia pentru gestionarea bazei de date a Registrelor de Transcripţiuni şi Inscripţiuni – RTI – Baza de date este denumită… Read more →

Articolul 383

Art. 383. – Termeni utilizaţi în cadrul măsurătorilor GNSS: – Global Navigation Satellite System – Sistem de Navigaţie Globală, care utilizează sateliţi artificiali ai Pământului – GNSS; – Reţeaua Geodezică Naţională determinată prin tehnologie GNSS – RGN – GNSS; – Receiver Independent Exchange Format – Formatul universal standardizat pentru schimbul de date GNSS, independent de receptor – RINEX; – Real… Read more →

Articolul 382

Art. 382. – 01/03/2017 – Art. 382. – a fost modificat prin Ordin 263/2017 (1) Destinaţiile terenurilor şi codurile acestora sunt următoarele: a) terenuri cu destinaţie agricolă TDA; b) terenuri cu destinaţie forestieră TDF; c) terenuri aflate permanent sub ape TDH; d) terenuri aflate în intravilan TDI; e) terenuri cu destinaţie specială TDS. (2) Categoriile de folosinţă a terenurilor şi… Read more →

Articolul 381

Art. 381. – Termeni utilizaţi în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru: – prin deţinător de imobil se înţelege titularul dreptului de proprietate, al altor drepturi asupra acestuia sau cel care, potrivit legii civile, are calitatea de posesor ori deţinător precar; – fişa de date este un document de lucru, ce conţine informaţii despre imobil preluate de la oficiul teritorial ori… Read more →

Articolul 380

Art. 380. – Glosar de termeni tehnici: – categorie de folosinţă a terenului – caracterizare codificată din punct de vedere al scopului pentru care este utilizat; – condominiu – imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele proprietăţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte… Read more →

Articolul 379

Art. 379. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 379. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. În situaţia în care se constată producerea unui prejudiciu patrimoniului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prin furnizarea unui serviciu fără încasarea tarifului corespunzător, sumele de bani neîncasate cu titlu de tarif vor fi recuperate de la persoana responsabilă de producerea prejudiciului, în… Read more →

Articolul 378

Art. 378. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 378. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Termenul pentru furnizarea serviciilor în regim normal este un termen fix. Cererile care nu sunt însoţite de dovada achitării tarifului de urgenţă vor fi eliberate doar la împlinirea termenului în regim normal.   Articolul 378 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si… Read more →

Articolul 377

Art. 377. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 377. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Termenul pentru furnizarea serviciilor în regim de urgenţă este un termen maximal. Cererile însoţite de dovada achitării tarifului de urgenţă pot fi eliberate până la data împlinirii termenului în regim de urgenţă.   Articolul 377 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si… Read more →

Articolul 376

Art. 376. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 376. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. (1) Solicitarea soluţionării unei cereri în regim de urgenţă se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât şi ulterior. (2) Termenul pentru soluţionarea în regim de urgenţă se calculează de la data depunerii cererii şi a dovezii achitării… Read more →

Articolul 375

Art. 375. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 375. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Termenele se calculează pe zile lucrătoare. Ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare nu intră în calculul termenului.   Articolul 375 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 374

Art. 374. – 01/01/2016 – Art. 374. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 Termenele pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate sunt stabilite prin Ordin cu caracter normativ al directorului general.   Articolul 374 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si… Read more →

Articolul 373

Art. 373. – Rapoartele generate de sistemul informatic sunt: a) cartea funciară electronică; b) extrasul de carte funciară pentru informare; c) extrasul de carte funciară pentru autentificare; d) încheierea de carte funciară; e) fila de comunicare; f) rapoarte statistice; g) alte rapoarte.   Articolul 373 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si… Read more →

Articolul 372

Art. 372. – Informaţiile din baza de date ale sistemului informatic se relevă sub forma unor rapoarte.   Articolul 372 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 371

Art. 371. – (1) În cărţile funciare în format pe hârtie care au făcut obiectul conversiei nu se mai efectuează înscrieri, acestea păstrându-se în arhiva biroului teritorial cu termen de arhivare nelimitat, fiind asimilate cărţilor funciare sistate.   Articolul 371 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 370

Art. 370. – În situaţia în care documentele au fost comunicate părţilor interesate şi se constată că la conversie s-a strecurat o eroare materială, îndreptarea acesteia se va face prin înregistrarea din oficiu a unei cereri de îndreptare eroare materială, care se va soluţiona printr-o încheiere de carte funciară.   Articolul 370 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie… Read more →

Articolul 369

Art. 369. – (1) În cazul în care, ulterior conversiei, se constată săvârşirea unei erori materiale, se va proceda la rectificarea sau, după caz, anularea conversiei, din oficiu, conform procedurilor tehnice stabilite de sistemul informatic, dacă nu a fost eliberat nici un document sau acesta nu a fost comunicat părţilor interesate. (2) Rectificarea conversiei reprezintă procesul de corectare a eventualelor… Read more →

Articolul 368

Art. 368. – (1) Conversia cărţii funciare nu se va realiza în următoarele situaţii: a) imobilul nu este identificat cu număr cadastral sau topografic; b) numărul şi data cererii de înscriere menţionate în cartea funciară lipsesc şi nu pot fi identificate; c) lipseşte înscrierea dreptului de proprietate sau a altui drept real imobiliar ori a titularului acestora din partea B… Read more →

Articolul 367

Art. 367. – (1) Conversia cărţii funciare a unei unităţi individuale dintr-un condominiu va fi precedată obligatoriu de conversia cărţii funciare a terenului, precum şi a cărţii funciare colective deschise pentru întreaga construcţie. Operaţiunea presupune deschiderea a trei cărţi funciare electronice, după cum urmează: a) cartea funciară electronică a terenului; b) cartea funciară electronică a construcţiei (cartea funciară colectivă). Aceasta… Read more →

Articolul 366

Art. 366. – În cazul cărţilor funciare deschise pe vechile localităţi de carte funciară se va indica unitatea administrativ-teritorială actuală din planul cadastral. În acest sens, în cadrul fiecărui oficiu teritorial, inginerul şef va întreprinde măsurile necesare în vederea întocmirii tabelului de corespondenţă dintre vechile localităţi de carte funciară şi actualele unităţi administrativ-teritoriale.   Articolul 366 – ODG 700/2014 actualizat… Read more →