Etichetă: cadastru si carte funciara

Articolul 338

Art. 338. – Cererea de înscriere în cartea funciară electronică se întocmeşte de oficiul teritorial. În Registrul General de Intrare (RGI), se atribuie câte un număr de înregistrare fiecărei cereri având ca obiect prima înregistrare a imobilului în cadastru şi în cartea funciară.   Articolul 338 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru… Read more →

Post navigation

Legea  cadastrului  şi  a  publicităţii  imobiliare nr. 7/1996

Legea  cadastrului  şi  a  publicităţii  imobiliare  nr.  7 din 13.03.1996 Actualizata conform Legii 105/2019 în vigoare din 23/05/2019. Completata conform OUG 61/2020 în vigoare din 12/05/2020.   TITLUL  I   Regimul  general  al  cadastrului  şi  publicităţii  imobiliare CAPITOLUL  I   Dispoziţii  generale Articole: 01 ; 02 ; 03 CAPITOLUL  II   Organizarea  activităţii  de  cadastru Articole: 04 ; 05 ; 06 ; 07 ; 08… Read more →