Etichetă: conditii necesare pentru autorizare

Articolul 108

Art. 108 – (1) Autorizațiile de gospodărire a apelor, eliberate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, își păstrează valabilitatea numai dacă sunt reconfirmate de către Administrația Națională „Apele Române”, în baza verificării îndeplinirii tuturor condițiilor necesare pentru autorizare. (la 29-08-2004, Alin. (1) al art. 108 a fost modificat de art. II din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată… Read more →