Etichetă: corectare la cerere

Articolul 129

Art. 129. – Documentaţia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară, în situaţia corectării la cerere, conţine: a) borderoul; b) cererea de recepţie şi înscriere; c) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat; d) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane… Read more →