Etichetă: dreptul de superficie

Articolul 151

Art. 151. – (1) Operaţiunea de sistare a apartamentării unei construcţii tip condominiu se poate realiza dacă proprietarul deţine toate unităţile individuale componente al condominiului. (2) Operaţiunea de sistare a apartamentării se efectuează la cererea proprietarului tuturor unităţilor individuale din condominiu, în baza acordului autentic de voinţă, astfel: a) dacă proprietarul construcţiei este şi proprietarul terenului pe care aceasta este… Read more →

Articolul 93

Art. 93. – (1) În cazul în care se constituie un drept de superficie, în structura căruia intră dreptul de folosinţă asupra terenului şi posibilitatea de a edifica o construcţie pe teren, dreptul de superficie se intabulează în partea a III-a a cărţii funciare a terenului. (2) În situaţia în care proprietarul construcţiei devine şi proprietarul terenului sau invers ori… Read more →

Articolul 92

Art. 92. – (1) Dreptul de superficie se înscrie întotdeauna cu arătarea duratei pentru care a fost constituit. (2) Durata dreptului de superficie este cea arătată în înscrisul în baza căruia se solicită intabularea, dar nu mai mult de 99 de ani. (3) În cazurile de constituire indirectă a superficiei, dreptul de superficie se va intabula pentru o durată de… Read more →

Articolul 91

Art. 91. – (1) Dreptul de superficie se va intabula în partea a III-a a cărţii funciare în care este înscris dreptul de proprietate asupra terenului, deschizându-se, totodată, cartea funciară de superficie. În cartea funciară de superficie, în care este înscris dreptul de proprietate asupra construcţiei, se va înscrie acelaşi număr cadastral al imobilului (teren) – însoţit de codul construcţiei,… Read more →