Etichetă: faptul sau raportul supus notarii

Articolul 19

Art. 19. – Notarea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului constatator al dreptului, faptului sau raportului juridic supus notării, întocmit în forma prevăzută de lege, a hotărârii judecătorești definitive/definitive și irevocabile, după caz, ori a actului normativ/administrativ care constată sau atestă dreptul, faptul ori raportul supus notării. Articolul a fost modificat prin ODG 3442/2019. Articolul 19 – ODG… Read more →