Etichetă: locuinta de necesitate

Articolul 55

Locuința de necesitate se finanțează și se realizează în condițiile stabilite pentru locuința socială. Locuința de necesitate se închiriază temporar persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit inutilizabile potrivit prevederilor art. 2 lit. f). Contractul de închiriere se încheie de către primarul localității sau de către o persoană împuternicită de acesta, pe baza hotărârii consiliului local, până la înlăturarea efectelor… Read more →

Legea locuinţei nr. 114 din 11 octombrie 1996

Legea locuinţei nr. 114/1996 actualizată (**republicată**) Emitent: Parlamentul. Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 31 decembrie 1997.   **) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 196 din 17 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997. Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 a fost publicată în Monitorul Oficial… Read more →