Etichetă: ministerul mediului

Articolul 33

Ministerul Transporturilor, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Ministerul Mediului, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor Publice, structurile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională și Agenția Națională pentru Resurse Minerale vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Agenției… Read more →

Articolul 97

Art. 97 – La aprobare de către Guvern se va prezenta în mod obligatoriu și avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru terenurile agricole și al Ministerului Mediului, pentru terenurile forestiere și cu ape și, dacă este cazul, al Ministerului Culturii și Identității Naționale, pentru ocrotirea monumentelor. Art. 97 – Legea fondului funciar 18/1991 actualizata Read more →

Articolul 95

Art. 95 – Folosirea definitivă sau folosirea temporară a terenurilor forestiere în alte scopuri decât silvice se aproba de organul silvic județean, până la 1 ha, de Ministerul Mediului, pentru terenurile în suprafață de până la 100 ha, și de Guvern, pentru cele ce depășesc aceasta suprafață. Art. 95 – Legea fondului funciar 18/1991 actualizata Read more →

Articolul 82

Art. 82 – (1) Terenurile care prin degradare și poluare și-au pierdut, total sau parțial, capacitatea de producție pentru culturi agricole sau silvice vor fi constituite în perimetre de ameliorare. (2) Grupele de terenuri care intra în perimetrele de ameliorare se stabilesc de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și de Ministerul Mediului, la propunerile ce au la baza situațiile înaintate de comune,… Read more →