Etichetă: nomenclatorul arhivistic

Articolul 75

Art. 75. – Cererile de recepție și/sau înscriere împreună cu mapa cu înscrisuri și încheierile de carte funciară se păstrează permanent în arhiva biroului teritorial, conform nomenclatorului arhivistic. Articolul a fost modificat prin ODG 3442/2019. Articolul 75 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →