Etichetă: normala

Articolul 11

Art. 11. – (1) Din componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu: a) un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei; b) un reprezentant desemnat de către autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire/ desființare; c) 1-3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță… Read more →