Etichetă: odg 700/2014 actualizat 2018

Articolul 276

Art. 276. – (1) Pentru recepţia planului topografic, suport al documentaţiei de urbanism, documentaţia se depune la oficiul teritorial. Planul topografic recepţionat stă la baza întocmirii documentaţiei ce se realizează ulterior de proiectant, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare. (2) Anterior solicitării recepţiei planului de situaţie în vederea emiterii autorizaţiei de construire pentru imobilul – teren înscris în evidenţele de… Read more →

Articolul 165

Art. 165. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 165. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. (1) În situaţia în care prin încheierea de încuviinţare se dispune urmărirea mai multor imobile situate în circumscripţia unor birouri teritoriale diferite, afectate aceleiaşi garanţii ipotecare, executorul judecătoresc va depune cererea de notare la biroul teritorial la care este înscrisă ipoteca principală. (2) În… Read more →