Etichetă: ordinul 700 actualizat 2015

Articolul 342

Art. 342. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 342. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Imobilele ai căror proprietari nu au fost identificaţi se înscriu provizoriu în favoarea unităţii administrativ-teritoriale.   Articolul 342 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 326

Art. 326. – 01/01/2016 – Art. 326. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Cererea de rectificare a informaţiilor din documentele tehnice publicate se poate face în termen de 60 de zile de la afişare şi trebuie însoţită de documentele doveditoare. Cererea de rectificare poate fi depusă şi electronic pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale creată în… Read more →

Articolul 230

Art. 230. – La recepţia planului parcelar se atribuie numere cadastrale imobilelor pentru care s-au emis titluri de proprietate, procese-verbale de punere în posesie eliberate conform legilor proprietăţii, imobilelor aflate la dispoziţia comisiei locale sau aflate în proprietatea sau administrarea unor persoane fizice, juridice, instituţii sau staţiuni de cercetare.   Articolul 230 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie… Read more →

Articolul 219

Art. 219. – 01/01/2016 – Art. 219. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 Rectificarea înscrierilor de carte funciară se face în condiţiile art. 907-908 din Codul civil.   Articolul 219 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 159

Art. 159. – (1) Dreptul de ipotecă se poate intabula: a) asupra întregului imobil, dacă acesta face obiectul dreptului de proprietate exclusivă al constituitorului înscris în cartea funciară sau care urmează să fie înscris în cartea funciară ori se află în proprietatea comună a constituitorilor înscrişi în cartea funciară sau care urmează să fie înscrişi în cartea funciară; b) asupra… Read more →