Etichetă: organizarea teritoriului

Articolul 121

Art. 121 – Finanțarea activității de cadastru funciar general, a lucrărilor geodezice, fotogrammetrice și organizare a teritoriului, precum și a băncilor de date aferente acestora, la nivel județean și național, se va realiza de la buget. Art. 121 – Legea fondului funciar 18/1991 actualizata Read more →

Articolul 50

Art. 50 – Delimitarea teritorială a noilor proprietăți, rezultate din aplicarea prezentei legi, pornește de la actuala organizare a teritoriului și se face pe baza unor proiecte de parcelare întocmite de către organele de specialitate. Art. 50 – Legea fondului funciar 18/1991 actualizata Read more →