Etichetă: procedura de expropriere pentru cauza de utilitate publica

Legea 255 / 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Legea nr. 255 din 14 decembrie 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local Publicat în   MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 20 decembrie 2010 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul I Dispoziții generale Articole: 1 ; 2 ; 3 Capitolul II Etapele procedurii de expropriere Articolul: 4 Secţiunea 1 Etapa I – Aprobarea… Read more →

Articolul 83

Art. 83 – (1) Deținătorii sunt obligați să pună la dispoziție terenurile din perimetrul de ameliorare în vederea aplicării masurilor și lucrărilor prevăzute în proiectul de ameliorare, păstrând dreptul de proprietate. (2) Includerea de către primărie a unui anumit teren în categoria menționată la alin. (1) se poate face cu acordul proprietarului. Dacă proprietarul nu este de acord, primăria face propuneri motivate prefecturii, care… Read more →