Etichetă: receptia planului topografic

Articolul 276

Art. 276. – (1) Pentru recepţia planului topografic, suport al documentaţiei de urbanism, documentaţia se depune la oficiul teritorial. Planul topografic recepţionat stă la baza întocmirii documentaţiei ce se realizează ulterior de proiectant, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare. (2) Anterior solicitării recepţiei planului de situaţie în vederea emiterii autorizaţiei de construire pentru imobilul – teren înscris în evidenţele de… Read more →

Articolul 271

Art. 271. – Cererea privind recepţia planului topografic se respinge în următoarele situaţii: a) documentaţie cu conţinut incomplet; b) nerespectarea prevederilor din avizul de începere a lucrărilor; c) integrarea incorectă în sistemul naţional de referinţă şi ridicarea punctelor de detaliu pe bază de măsurători greşite, calcule efectuate greşit; d) neconcordanţe între detaliile conţinute în planul topografic şi cele existente pe… Read more →

Articolul 238

Art. 238. – Documentaţia pentru recepţia planului topografic cu amplasamentul lucrării se întocmeşte în conformitate cu varianta finală a studiului de fezabilitate, la nivel de judeţ.   Articolul 238 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →