Etichetă: reteaua de drumuri de interes general

Articolul 104

Art. 104 – Organizarea și amenajarea teritoriului agricol are ca sarcină crearea condițiilor pentru o mai bună folosire a terenurilor în scopul producției agricole și se execută pe bază de studii și proiecte la cererea proprietarilor, rezolvându-se următoarele probleme: a) corelarea dezvoltării agriculturii din zonă cu celelalte activități economice și sociale, stabilind masuri care să conducă la creșterea producției agricole și… Read more →