Etichetă: sanctiuni legea apelor

Articolul 88

Art. 88 – (1) Contravențiile prevăzute la art. 87, săvârșite de persoanele fizice și juridice, se sancționează după cum urmează: a) cu amendă de la 75.000 lei la 80.000 lei, pentru persoane juridice, și cu amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevăzute la art. 87 pct. 5), 6), 9), 11)-18),  21)-23), 28), 30) , 34), 35), 52), 54), 56) și 58)-66); (la 01-02-2014, Lit.… Read more →