Etichetă: unic titular al dreptului ipotecat

Articolul 159

Art. 159. – (1) Dreptul de ipotecă se poate intabula: a) asupra întregului imobil, dacă acesta face obiectul dreptului de proprietate exclusivă al constituitorului înscris în cartea funciară sau care urmează să fie înscris în cartea funciară ori se află în proprietatea comună a constituitorilor înscrişi în cartea funciară sau care urmează să fie înscrişi în cartea funciară; b) asupra… Read more →