Anexa 7

Anexa nr. 7 –

A. Planurile de management al riscului la inundații

I. Componentele primelor planuri de management al riscului la inundații:

1. concluziile evaluării preliminare a riscurilor de inundații, astfel cum sunt solicitate în conformitate cu art. 76.1, sub forma unei hărți sumare a districtului hidrografic, care identifică zonele prevăzute la art. 5 alin. (1), care sunt supuse prezentului plan de management al riscului la inundații;

2. hărțile de hazard și de risc la inundații, astfel cum au fost pregătite în temeiul prevederilor art. 76.2 și 76.3, sau cele deja existente, în conformitate cu art. 76.8, precum și concluziile care pot fi deduse din aceste hărți;

3. o descriere a obiectivelor corespunzătoare de management al riscului la inundații, stabilite în conformitate cu art. 76.4 alin. (2);

4. un rezumat și o ordine de prioritate a măsurilor luate cu scopul de a atinge obiectivele respective de management al riscului la inundații, inclusiv măsurile luate în conformitate cu art. 76.4, precum și măsurile în legătură cu inundațiile luate în temeiul altor acte comunitare, inclusiv Directiva 85/337/CEE a Consiliului din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului și Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase, Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului, precum și Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei;

5. atunci când este disponibilă, pentru bazine sau sub-bazine hidrografice comune, o descriere a metodologiei definite de statele membre respective, a analizei costurilor în raport cu avantajele folosită pentru evaluarea metodelor cu efecte transnaționale.

II. Descrierea implementării planului:

1. o descriere a ordinii de prioritate și a modului în care va fi monitorizat progresul în implementarea planului;

2. un rezumat al informațiilor publice și măsurilor/acțiunilor de consultare luate;

3. o listă a autorităților competente și, după caz, o descriere a procesului de coordonare în cadrul oricărui district hidrografic internațional, precum și a procesului de coordonare cu Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

B. Componentele actualizărilor ulterioare ale planurilor de management al riscului la inundații:

1. orice modificări sau actualizări de la publicarea versiunii anterioare a planului de management al riscului la inundații, inclusiv un rezumat al revizuirilor desfășurate în conformitate cu art. 76.9;

2. o evaluare a progreselor înregistrate pentru atingerea obiectivelor menționate la art. 76.4 alin. (2);

3. o descriere și o explicare a oricăror măsuri prevăzute în versiunea anterioară a planului de management al riscului la inundații, măsuri care au fost incluse în plan, fără a fi puse în aplicare;

4. o descriere a măsurilor suplimentare de la publicarea versiunii anterioare a planului de management al riscului la inundații.

(la 19-02-2010, Anexa nr. 7 a fost introdusă de pct. 105 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

Anexa 7 la Legea apelor 107/1996 actualizata

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.