Articolul 76.6

Art. 76.6 –

(1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor va lua măsura corelării planurilor de management al riscului la inundații cu planurile de management ale districtelor bazinelor hidrografice, având ca obiective schimbul de informații și realizarea unei abordări unitare și corelate pentru atingerea unui beneficiu comun cu privire la obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane, conform art. 2.1 și 2.2, și obiectivele de management al riscului la inundații prevăzute în Strategia națională de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung.

(la 10-11-2017, Alineatul (1) din Articolul 76.6 , Sectiunea a 5.1-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 78 din 8 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 10 noiembrie 2017 )

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) se vor avea în vedere în special următoarele:

a) dezvoltarea primelor hărți de hazard și de risc la inundații și revizuirea ulterioară a acestora, potrivit prevederilor art. 76.3 și 76.9, să fie realizate astfel încât informațiile pe care le conțin să fie consecvente cu informațiile relevante prezentate în conformitate cu normele metodologice prevăzute la art. 76.4 alin. (3); aceste informații sunt coordonate cu revizuirile prevăzute la art. 43 alin. (1.5) și pot fi integrate în acestea;

b) dezvoltarea primelor planuri de management al riscului la inundații și a revizuirilor ulterioare, potrivit prevederilor art. 76.4 și 76.9, se efectuează în coordonare cu planurile de amenajare a districtelor bazinelor hidrografice;

c) implicarea activă a tuturor părților interesate în temeiul art. 76.7 este coordonată, după caz, cu implicarea activă a părților interesate în temeiul art. 43 alin. (1.6).

(la 19-02-2010, Art. 76.6 a fost introdus de pct. 52 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010. )

Articolul 76.6 – Legea apelor nr. 107/1996 actualizata

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.