Articolul 5

Art. 5. –

(1) Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism se solicită de către investitor / beneficiar şi se obţin de la autorităţile competente în domeniu înaintea depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autorităţile administraţiei publice competente pentru:

a) asigurarea şi racordarea / branşarea la infrastructura edilitară, în condiţiile impuse de caracteristicile şi amplasamentul reţelelor de distribuţie / transport energetic din zona de amplasament;
b) racordarea la reţeaua căilor de comunicaţii;
c) securitatea la incendiu, protecţia civilă şi protecţia sănătăţii populaţiei;
d) cerinţele specifice unor zone cu restricţii stabilite prin reglementări speciale.

(2) Actele de autoritate emise de autorităţile competente pentru protecţia mediului prevăzute la art. 2 alin. (2.1) lit. b) şi d) se solicită şi se obţin de investitor / solicitant în condiţiile legii.

(2.1) Emiterea avizului serviciilor deconcentrate ale autorităților centrale privind protecția sănătății populației nu
este necesară pentru următoarele categorii de lucrări decât în situațiile speciale de derogare de la normele în vigoare
prevăzute de lege în care este necesar un studiu de evaluare a impactului asupra sănătății populației:
a) construirea, reabilitarea, extinderea și consolidarea de locuințe unifamiliale;
b) construirea de anexe gospodărești;
c) construirea de împrejmuiri.
(2.2) Emiterea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului nu este necesară pentru
următoarele categorii de lucrări:
a) construirea de locuințe unifamiliale;
b) construirea de anexe gospodărești, cu excepția celor utilizate pentru creșterea animalelor;
c) consolidări ale imobilelor existente;
d) construirea de împrejmuiri;
e) dezmembrări, comasări de terenuri.
(2.3) Emiterea avizului Comisiei Tehnice de Circulație nu este necesară pentru locuințele unifamiliale situate pe străzi de categoria II și III și care nu sunt în zona de intersecție cu sens giratoriu.

Aliniate alineatele (2.1) – (2.3) au fost introduse prin Legea 193/2019.

(3) Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, împreună cu punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului sau, după caz, actul administrativ al acesteia, obţinute potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), se anexează şi devin parte integrantă din autorizaţia de construire.

(4) Avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism trebuie să se refere strict la tipul de lucrări necesare realizării construcțiilor, fiind interzisă solicitarea de avize/acorduri care nu au temei tehnic și legal în raport cu obiectul acesteia.

Aliniatul (4) a fost introdus prin Legea 193/2019.

Art. 5 – Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii actualizata

  1 comentariu la “Articolul 5

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.