Articolul 38

Art. 38 –

Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018.

Persoanele juridice autorizate au următoarele obligaţii:
a) să respecte toate actele şi dispoziţiile legale, regulamentele, metodologiile, normele şi instrucţiunile tehnice, elaborate de ANCPI;
b) să asigure perfecţionarea profesională a personalului de specialitate;
c) <<abrogat>> să prezinte la ANCPI, respectiv la OCPI, specimenul de ştampilă, conform anexei nr. 6, în termen de 30 de zile de la primirea certificatului de autorizare;
d) să notifice în scris la ANCPI, în termen de 15 zile de la apariţie, modificarea condiţiilor care au determinat autorizarea: modificarea statutului de funcţionare, modificarea sediului social/secundar, modificarea structurii asociaţilor, a administratorilor sau a persoanelor fizice autorizate, a angajaţilor permanenţi în baza cărora a fost autorizată persoana juridică, sancţiunile comerciale primite, starea de faliment;
e) să înştiinţeze ANCPI despre înfiinţarea sediilor secundare;
f) să refacă lucrările de specialitate executate, la solicitarea OCPI, în termenul stabilit;
g) să execute lucrări de specialitate cu aviz de execuţie şi pe bază de documente şi date provenite din surse autorizate;
h) să nu aducă atingere probității și prestigiului profesional și să respecte codul deontologic prevăzut în anexa nr. 14;
i) să nu refuze repetat şi nejustificat executarea lucrărilor de specialitate şi să nu condiţioneze încheierea convenţiilor pentru executarea lucrărilor de specialitate prin stipularea unor clauze inechitabile;
j) să asigure prezenţa persoanei fizice autorizate angajate la convocarea OCPI sau a unui reprezentant al firmei, în cazul în care cel care a executat lucrarea de specialitate nu se poate prezenta;
k) să deţină certificat metrologic valabil pentru aparatura de măsurat utilizată, indiferent dacă este în proprietate sau închiriată, şi licenţă pentru sistemul de programe pentru computere şi procedurile de aplicare a lor furnizate odată cu computerul sau ulterior;
l) să întocmească şi să ţină la zi un registru de evidenţă a lucrărilor de specialitate realizate/refuzate şi un registru de evidenţă a lucrărilor verificate, după caz, conform anexei nr. 7.

m) să verifice respectarea obligațiilor prevăzute la art. 24 de către persoanele fizice autorizate angajate;
n) în situația în care nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza autorizării, respectiv recunoașterii autorizării, să solicite ANCPI încetarea valabilității certificatului de autorizare / recunoaștere a autorizării deținut, în termen de maximum 3 luni de la data la care notifică ANCPI cu privire la această situație. La cerere, persoana juridică poate solicita emiterea unui nou certificat de autorizare / recunoaștere a autorizării într-o clasă inferioară, conform condițiilor îndeplinite la momentul solicitării, în baza documentelor justificative. Emiterea noului certificat de autorizare / recunoaștere a autorizării se face cu scutire de la plata tarifului,
valabilitatea acestuia fiind aceeași cu cea a certificatului pe care îl înlocuiește.

Articolul 38 – ODG 107/2010 actualizat
REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice în vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României

  4 comentarii la “Articolul 38

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.