Articolul 8

Art. 8. –

(1) Sunt scutite de la plata tarifelor următoarele servicii:

a) serviciile identificate prin codurile 2.1.1, 2.1.2 și 2.1.3 din anexă, în cazul primei înregistrări în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a terenurilor agricole și forestiere, dobândite prin titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar. Furnizarea în regim de urgență a acestor servicii presupune plata unui tarif de urgență în cuantum de 480 lei pentru serviciul identificat prin codul 2.1.1, respectiv de 240 lei pentru serviciul identificat prin codurile 2.1.2 și 2.1.3;

b) serviciile prevăzute la cap. 1 și 2 din anexă, solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență de către autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală, cu privire la imobilele aflate în patrimoniul statului și al unităților administrativ-teritoriale. Intabularea dreptului de administrare sau de folosință cu titlu gratuit este scutită de tarif, atât în regim normal, cât și în regim de urgență;

b.1) cererile de înscriere a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale formulate de către notarii publici în temeiul certificatelor de vacanță succesorală eliberate de către aceștia;

c) «abrogat» serviciile identificate prin codurile 2.1.1, 2.1.2 și 2.1.3 din anexă, pentru imobilele aflate în patrimoniul statului și al unităților administrativ-teritoriale, solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență. Serviciul identificat prin codul 2.3.1 din anexă, inclusiv intabularea dreptului de administrare sau de folosință cu titlu gratuit, se tarifează cu 60 lei;

d) serviciile identificate prin codul 2.4.1. din anexă, solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență, de către autoritățile și instituțiile din administrația publică centrală și locală;

e) serviciile de recepție a lucrărilor de cadastru și cele de publicitate imobiliară solicitate atât în regim normal, cât și în regim de urgență, de către Agenția Națională, instituțiile sale subordonate, precum și de către personalul Agenției Naționale ori al instituțiilor subordonate, în cazul în care deține un drept real asupra imobilului ce face obiectul cererii;

f) serviciile de recepție a lucrărilor de cadastru și cele de publicitate imobiliară pentru imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenției Naționale pentru Locuințe să realizeze lucrări de construire și/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate în urma inundațiilor din anul 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 211/2005, cu modificările ulterioare;

g) serviciile de cadastru și publicitate imobiliară solicitate de instanțele de judecată, de organele de cercetare și de urmărire penală, de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, de Agenția Națională de Integritate și de Agenția Națională de Administrare Fiscală, cu excepția serviciilor identificate prin codurile 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.3.1 și 2.3.2 din anexă;

h) serviciul identificat prin codul 2.7.6 din anexă, solicitat în condițiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare;

i) serviciile prevăzute la cap. 1 și 2 din anexă, realizate în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică;

j) serviciile identificate prin codul 1.1.2 din anexă, respectiv serviciile de recepție a expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie și cadastru, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, atât în regim normal, cât și în regim de urgență;

k) serviciile prestate de către Agenția Națională, prin oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, solicitate în vederea efectuării exproprierii potrivit Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

l) serviciile de furnizare a datelor de cadastru, geodezie și cartografie, precum și serviciile de furnizare a datelor ROMPOS și TopRo50, solicitate pentru lucrări realizate în scopuri didactice;

m) serviciile de furnizare a datelor de cadastru, geodezie și cartografie având ca obiect hărți, planurile tipărite la scara 1:5000, 1:2000, 1:1000 preluate de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară din arhiva Fondului Național Geodezic, solicitate de instituțiile publice pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice;

n) serviciile de recepție și înființare a cărții funciare pentru imobilele din planul parcelar, precum și recepția documentațiilor cadastrale de actualizare a informațiilor tehnice aferente imobilelor din planul parcelar;

o) serviciile de cadastru și publicitate imobiliară înregistrate din oficiu;

p) serviciile prevăzute la cap. 2 din anexă, solicitate de persoanele juridice declarate de utilitate publică potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;

q) serviciul identificat prin codul 2.2.1 solicitat de unitatea administrativ-teritorială, ulterior finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică, în vederea dezlipirii terenurilor agricole și forestiere asupra cărora a fost înscris provizoriu dreptul de proprietate. Sunt scutite de la plata tarifului și serviciile identificate prin codurile 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2, în vederea înscrierii în cartea funciară a titlurilor de proprietate emise cu privire la imobilele ce au făcut obiectul acestei dezlipiri. Furnizarea acestor servicii în regim de urgență presupune plata tarifului de urgență.

(2) Este scutită de la plata tarifelor furnizarea datelor către contractorii Agenției Naționale și ai instituțiilor subordonate pentru lucrările ai căror beneficiari sunt acestea, precum și furnizarea datelor de către Agenția Națională și instituțiile sale subordonate, în baza protocoalelor privind schimbul de date, încheiate de către Agenția Națională, în condițiile legii.

(3) În vederea întocmirii planului parcelar, a planului de încadrare în tarla și a documentațiilor cadastrale realizate conform art. 121 din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, oficiul de cadastru și publicitate imobiliară furnizează gratuit datele și informațiile deținute, conform prevederilor regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Serviciile prevăzute la cap. 3 din anexă se furnizează în măsura în care acestea sunt disponibile on-line.

(5) Persoanele fizice autorizate și experții judiciari au acces gratuit, la nivel național, la următoarele informații existente în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară:

a) coordonatele punctelor ce definesc limitele imobilelor;

b) identificatori (nr. cadastral, nr. topografic, nr. carte funciară);

c) adresa administrativă;

d) acces la planul cadastral.

(6) Notarii publici și persoanele autorizate au acces gratuit la consultarea cărților funciare existente în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară.

(7) Autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și instanțele judecătorești au acces gratuit la consultarea cărții funciare existente în sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară și a planului cadastral disponibil pe geoportalul Agenției Naționale, conform regulilor specifice de acces, în termenii și condițiile de utilizare stabilite de Agenția Națională.

(8) Agenția Națională furnizează cu titlu gratuit, în măsura în care acestea sunt disponibile on-line, servicii pentru următoarele seturi de date:

a) TopRo50 și TopRo100 (vizualizare și descărcare);

b) TopRo5 în format INSPIRE (vizualizare);

c) modelul numeric al terenului (vizualizare și descărcare);

d) RENNS (vizualizare);

e) RELUAT (vizualizare și descărcare);

f) limitele sectoarelor cadastrale (vizualizare);

g) limita intravilanului (vizualizare).

(9) Furnizarea serviciilor cu privire la seturile de date spațiale și la abonamentele prevăzute în anexă va fi posibilă în momentul în care acestea sunt disponibile on-line. Furnizarea serviciilor prevăzute la codul 3.1.2 „Servicii poziționare GNSS în timp real” este gratuită până la data la care acestea sunt disponibile on-line.

(10) În cazul în care serviciile prevăzute la alin. (8) sunt utilizate în realizarea unor produse comerciale derivate, Agenția Națională beneficiază de 10% din valoarea produsului derivat comercializat.

Articolul a fost modificat prin ODG 1445/2020.

Articolul 8 – Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.