Articolul 111

Art. 111. –

(1) Actualizarea datelor referitoare la categoria de folosinţă/destinaţia terenului, pentru o parte din imobil, se realizează în baza unei documentaţii de actualizare informaţii tehnice.
01/01/2016 -> 13/09/2017 – Derogare în Regulament din 09/07/2014.
01/01/2016 – alineatul a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015
14/09/2017 – Derogare în Regulament din 09/07/2014.
(2) Documentaţia cadastrală de actualizare a categoriei de folosinţă/destinaţiei conţine:
01/01/2016 -> 13/09/2017 – Derogare în Regulament din 09/07/2014.
14/09/2017 – Derogare în Regulament din 09/07/2014.
a) borderoul;
b) dovada achitării tarifului;
c) cererea de recepţie şi înscriere;
d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
f) copia extrasului de carte funciară pentru informare;
g) actul administrativ specific (ex.: adeverinţa emisă de primărie, autorizaţia de construire), emis în condiţiile legii;
h) inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate, i) calculul analitic al suprafeţelor;
j) memoriul tehnic;
(k) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea;
01/01/2016 – litera a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015
l) planul de amplasament şi delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafaţa de teren cu categoria/destinaţia actuală;
m) «abrogat» planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
01/01/2016 – litera a fost abrogată prin Anexă din 26/11/2015.
n) «abrogat» fişierul .cpxml.
14/09/2017 – litera a fost abrogată prin Regulament din 21/08/2017.
(3) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), actualizarea categoriei de folosinţă/destinaţiei pentru întregul imobil care a fost înregistrat în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se poate realiza fără documentaţie cadastrală, de către inspector, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în baza actului administrativ specific, emis în condiţiile legale.
01/01/2016 – alineatul a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015
14/09/2017 – alineatul a fost modificat prin Regulament din 21/08/2017

 

Articolul 111 - ODG 700/2014 actualizat
Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014

  1 comentariu la “Articolul 111

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.