Articolul 113

Art. 113. –

(1) Rectificarea erorii de înregistrare în planul cadastral digital, eliminarea golurilor şi suprapunerilor din baza de date, respectiv rectificarea coordonatelor, se realizează prin repoziţionare.
(2) Repoziţionarea este operaţiunea de rectificare a coordonatelor imobilului poziţionat greşit în planul cadastral care se efectuează prin rotaţie, translaţie sau modificarea geometriei anterior recepţionate, fără acordul proprietarului.

(3) Modificarea geometriei poate duce la modificarea suprafeței imobilului cu un procent de până la +/- 2% din suprafața măsurată înscrisă în cartea funciară, caz în care se aplică inclusiv dispozițiile privitoare la modificarea suprafeței imobilului.

(3.1) Repoziționarea se poate realiza ori de câte ori este nevoie, dar o singură dată și cu modificarea suprafeței imobilului cu un procent de până la +/– 2% din suprafața măsurată înscrisă în cartea funciară, ulterior nemaifiind posibilă modificarea suprafeței imobilului respectiv.

(4) Documentația de repoziționare se întocmește de către persoana autorizată la sesizarea acesteia, la cererea persoanelor interesate sau la cererea oficiului teritorial, respectiv de către inspector, din oficiu, în baza referatului întocmit de inspector și aprobat de inginerul-șef.

Articolul a fost modificat prin ODG 1207/2020.

Art. 113^1. –

26/01/2017 – Art. 113^1. – a fost introdus prin Ordin 1608/2016.

(1) Comisiile constituite la nivelul oficiilor teritoriale procedează, la cererea persoanei interesate sau din oficiu, la îndreptarea erorilor săvârşite cu ocazia recepţiilor cadastrale şi înscrierilor în cartea funciară, în cazul imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, situate în intravilan, împrejmuite şi cele situate în extravilan unde există plan parcelar recepţionat, prin efectuarea în acest scop de verificări în teren.
(2) Membrii comisiei identifică şi efectuează măsurători ale limitelor existente în teren şi întocmesc un proces-verbal care stă la baza actualizării cărţii funciare.
(3) Punerea în concordanţă a limitelor din teren cu cele din baza de date a oficiului teritorial se face exclusiv pe baza măsurătorilor.
(4) Încheierea de carte funciară prin care s-a dispus actualizarea menţiunilor din cartea funciară se comunică părţilor interesate şi este supusă căilor de atac şi procedurii prevăzute de art. 31 din Lege.
(5) Atribuţiile comisiei constituite pentru îndreptarea erorilor săvârşite cu ocazia recepţiilor cadastrale şi înscrierilor în cartea funciară sunt următoarele:
a) analizează cererile persoanelor interesate şi hotărăşte oportunitatea verificării la teren;
b) pregăteşte şi analizează informaţiile disponibile, în cazul validării de la lit. a);
c) convoacă persoanele implicate, dacă este cazul;
d) realizează verificarea la teren prin efectuarea de măsurători;
e) întocmeşte procesul-verbal, care va fi semnat de persoanele prezente la verificare şi va conţine inclusiv fotografii la teren;
f) prelucrează datele rezultate în urma măsurătorilor;
g) prezintă o soluţie de actualizare a informaţiilor tehnice ale imobilelor;
h) pe baza soluţiei de la lit. g), întocmeşte referatul pentru îndreptarea erorilor săvârşite cu ocazia recepţiilor cadastrale şi înscrierilor în cartea funciară;
i) actualizează sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în aplicarea art. 36 alin. (4) din regulament;
j) introduce în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară imobilele provenite din conversii, care nu pot fi integrate fără efectuarea de măsurători la teren;
k) întocmeşte documentaţia de repoziţionare conform art. 114 alin. (2) din prezentul regulament, care va conţine şi procesul-verbal întocmit în urma verificării la teren.

Art. 113^2. –

26/01/2017 – Art. 113^2. – a fost introdus prin Ordin 1608/2016.

(1) La cererea persoanelor interesate, comisiile formate din specialişti de cadastru şi carte funciară, constituite pentru îndreptarea erorilor săvârşite cu ocazia recepţiilor cadastrale şi înscrierilor în cartea funciară, în cazul imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, pentru zone clar delimitate, efectuează verificări în teren, în vederea clarificării situaţiei din zona respectivă şi actualizării cărţilor funciare.
(2) Comisia identifică şi efectuează măsurători ale limitelor existente în teren.
(3) Specialiştii de carte funciară verifică identitatea proprietarului, situaţia juridică a imobilului conform înscrierii în cartea funciară.
(4) Comisia întocmeşte un proces-verbal, însoţit de anexă grafică şi inventarul de coordonate ale punctelor ce definesc limitele materializate în teren, care stă la baza actualizării cărţii funciare.
(5) Comisia constituită pentru îndreptarea erorilor săvârşite cu ocazia recepţiilor cadastrale şi înscrierilor în cartea funciară nu este abilitată să rezolve litigiile dintre părţi, aflate pe rolul instanţei.
(6) Pot face obiectul sesizării comisiei erorile privitoare la informaţii grafice şi textuale existente în partea I a cărţii funciare, cu excepţia situaţiilor în care este cerere în curs de soluţionare pentru imobilul în cauză.
(7) Constituie erori în înţelesul art. 34 alin. (3) din Lege acele inexactităţi de date privitoare la imobil ce puteau sau pot fi sesizate şi înlăturate cu ocazia recepţiei documentaţiei cadastrale şi a căror existenţă poate fi constatată prin verificări la teren. Nu constituie erori în înţelesul art. 34 alin. (3) din Lege acele situaţii care fac obiectul rectificării tabulare reglementate la art. 908 alin. (1) pct. 4 din Codul civil.

Articolul 113 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014

  1 comentariu la “Articolul 113

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.