Articolul 36

Art. 36. –

(1) Execuţia lucrărilor de teren şi birou, constă în:
a) alegerea metodei de lucru;
b) execuţia măsurătorilor pentru realizarea reţelelor de îndesire şi ridicare, ridicarea detaliilor planimetrice cadastrale aflate pe limita şi în interiorul imobilului, culegerea atributelor, verificări şi validări ale datelor existente. Toate informaţiile şi datele rezultate din măsurători trebuie arhivate pe o perioada de 5 ani de persoana autorizată, care este obligată să le prezinte la solicitarea oficiului teritorial. Dacă persoana autorizată nu prezintă informaţiile solicitate, se prezumă că aceasta nu a efectuat măsurători la teren;

Litera a fost modificata prin ODG 1207/2020.
c) analizarea de către persoana autorizată a limitelor imobilelor indicate de către proprietar, în concordanţă cu actele de proprietate, informaţiile preluate de la oficiul teritorial şi măsurătorile efectuate. Natura împrejmuirilor se va menţiona în planul de amplasament şi delimitare la punctul „A. Date referitoare la teren”, la rubrica observaţii;
d) împrejmuirile imobilului vor fi reprezentate pe PAD prin semne convenționale conform Atlasului de semne convenționale. Parcelele componente ale imobilului care au diferite categorii de folosință vor fi măsurate expeditiv, reprezentate pe partea grafică analogică a planului de amplasament și delimitare a imobilului prin linii intrerupte, vor fi menționate la pct. A «Date referitoare la teren», iar în documentația  în format digital în câmpurile specifice din secțiunea «date textuale ale terenului». Se va avea în vedere ca suma suprafețelor parcelelor componente ale imobilului să fie egală cu suprafața imobilului. Se vor reprezenta construcțiile situate în interiorul imobilelor, indiferenr de stadiul de execuție. Valorile suprafețelor se rotunjesc la metru pătrat. Suprafața utilă a încăperilor din unitățile individuale se determina cu o zecimală.

Litera a fost modificata prin ODG 1207/2020.

e) «abrogat» imobilelor pe care sunt amplasaţi stâlpii de transport energie electrică;
f) «abrogat» imobilelor rezultate din dezlipiri/alipiri în vederea efectuării de investiţii;
g) «abrogat» imobilelor create în vederea alipirii la alte imobile; acest fapt se va menţiona în cartea funciară a imobilului ce se dezlipeşte, la rubrica „Observaţii”;
h) «abrogat» altor excepţii prevăzute de legile speciale.
i) prelucrarea datelor;
j) întocmirea documentaţiei în format analogic şi digital.
(2) Erorile admise sunt:
a) Eroarea de identificare a punctului de contur:
– în cazul imobilelor împrejmuite ± 10 cm;
– în cazul imobilelor neîmprejmuite ± 30 cm.
b) Eroarea poziţiei reciproce a punctelor de contur ale imobilelor ± 10 cm.
(3) Eroarea de poziţie absolută a punctelor, incluzând erorile menţionate la alineatul (2) şi erorile punctelor reţelei geodezice de sprijin, nu va depăşi:
– în cazul imobilelor împrejmuite ± 20 cm;
– în cazul imobilelor neîmprejmuite ± 40 cm.
(4) Erorile menţionate la alineatele precedente nu vor genera suprapuneri ale imobilelor din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară. Reprezentarea grafică a limitei comune este unică.

Articolul a fost modificat prin ODG 1207/2020.

Articolul 36 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014

  1 comentariu la “Articolul 36

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.