Etichetă: BCPI

Post navigation

Art. 4

Art. 4. – (1) Activitatea de înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară a imobilelor din fiecare unitate administrativ-teritorială arondate acestora se realizează de birourile de cadastru și publicitate imobiliară denumite în continuare birouri teritoriale. (2) Birourile teritoriale se organizează ca instituții fără personalitate juridică, în subordinea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, la… Read more →

Articolul 343

Art. 343. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 343. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară comunică încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară pentru informare şi extrasul din planul cadastral, persoanelor interesate, potrivit menţiunilor din cartea funciară.   Articolul 343 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele… Read more →