Etichetă: borderou

Articolul 89

Art. 89. – Documentaţia pentru înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată, cuprinde: a) Borderou; b) Dovada achitării tarifului; c) Cererea de recepţie şi înscriere; d) Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; e) Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de… Read more →

Articolul 83

Art. 83. – (1) Documentaţia cadastrală de primă înscriere conţine: a) Borderou; b) Dovada achitării tarifului, dacă este cazul; c) Cererea de recepţie şi înscriere; d) Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; e) Copiile actelor de identitate ale proprietarilor şi ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa… Read more →

Articolul 42

Art. 42. – 14/09/2017 – Art. 42. – a fost modificat prin Regulament din 21/08/2017 Referentul sau persoana desemnată din cadrul oficiului teritorial/biroul teritorial înregistrează cererea după: – verificarea existenţei tuturor pieselor din documentaţie aşa cum sunt menţionate în borderou; – verificarea existenţei fişierelor, unde este cazul; – verificarea existenţei documentaţiei în format digital; – verificarea achitării tarifului legal.  … Read more →

Articolul 26

Art. 26. – Partea analogică a documentaţiei cadastrale va cuprinde o succesiune de piese a căror ordine este următoarea: a) Borderoul; b) Dovada achitării tarifului, după caz; c) Formularele tipizate de cereri şi declaraţii; d) Certificatul fiscal, după caz; e) Copiile actelor de identitate ale proprietarilor şi ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice sau certificatul constatator, pentru persoanelor… Read more →