Articolul 83

Art. 83. –

(1) Documentaţia cadastrală de primă înscriere conţine:
a) Borderou;
b) Dovada achitării tarifului, dacă este cazul;
c) Cererea de recepţie şi înscriere;
d) Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
e) Copiile actelor de identitate ale proprietarilor şi ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice/adeverinţă emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidenţa Populaţiei din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
f) «abrogat» Copia extrasului de carte funciară pentru informare sau copia cărţii funciare, dacă este cazul;

Litera a fost abrogata prin ODG 1207/2020.
g) Certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află imobilul respectiv;
h) Originalul sau copia legalizată a înscrisurilor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
i) «abrogat» Inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate,
j) Calculul analitic al suprafeţelor;
k) Memoriul tehnic;
l) «abrogat» Fişa imobilului;
m) Planul de amplasament şi delimitare;
n) «abrogat» Planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
o) «abrogat» Fişierul .cpxml.
(p) certificatul de căsătorie în copie legalizată când este cazul.

(2) În cazul în care prima înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară este solicitată de executorul judecătoresc, în numele debitorului, nu este necesară declarația pe propria răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat.

Articolul a fost modificat prin ODG 3442/2019.

Articolul 83 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014

  1 comentariu la “Articolul 83

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.