Etichetă: circuitul civil

Articolul 27

Art. 27 – (1) Punerea în posesie și eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptățiți nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăților pe temeiul schiței, amplasamentului stabilit și întocmirea documentelor constatatoare prealabile. (1.1) În cazul în care la întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptățite se constată că numele, prenumele… Read more →

Articolul 13

Art. 13 – (1) Calitatea de moștenitor se stabilește pe baza certificatului de moștenitor sau a hotărârii judecătorești definitive ori, în lipsa acestora, prin orice probe din care rezulta acceptarea moștenirii. (2) Moștenitorii care nu-și pot dovedi aceasta calitate, întrucât terenurile nu s-au găsit în circuitul civil, sunt socotiți repuși de drept în termenul de acceptare cu privire la cota ce li… Read more →

Articolul 63

Art. 63. – (1) Numerele cadastrale se pot anula: a) la cererea titularului dreptului de proprietate, dacă imobilul nu este înscris în cartea funciară, în baza: – cererii de anulare; – declarației pe propria răspundere a titularului, în care se va menționa că nu a folosit documentația cadastrală în circuitul civil; b) la cerere, pe flux integrat, pentru imobilul înscris în cartea funciară, în baza… Read more →