Etichetă: expertize judiciare

Articolul 9

Art. 9 – În aplicarea prevederilor prezentului regulament, în cadrul OCPI şi al birourilor teritoriale se va stabili un program special de lucru cu experţii judiciari, în urma consultării cu biroul local de expertize judiciare. Programul de lucru cu experţii judiciari va fi publicat pe pagina de internet a OCPI teritorial. Articolul 9 din Regulamentul privind avizarea tehnica a expertizelor… Read more →

Ordinul 1882/C/2011 Regulament privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare

ORDIN nr. 1.882/C din 12 septembrie 2011pentru aprobarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specializarea topografie, cadastru şi geodezie EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI – Nr. 1.882/C din 12 septembrie 2011 AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ – Nr. 1.044.364 din 19 septembrie 2011 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 11 octombrie 2011    … Read more →

Articolul 262

Art. 262. – Documentaţiile topografice sunt: a) planurile topografice, care stau la baza întocmirii planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu; b) planurile topografice necesare întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire şi de desfiinţare; c) alte planuri topografice rezultate în urma măsurătorilor la teren, inclusiv reţele de îndesire şi ridicare care se desfăşoară… Read more →