Etichetă: imobil despartit de limita intravilan

Articolul 121

Art. 121. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 121. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. (1) Dacă la prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau cu prilejul efectuării altor operaţiuni cadastrale asupra unui imobil înscris în cartea funciară se constată că imobilul respectiv este traversat de linia de demarcare între intravilan şi extravilan, acel imobil… Read more →

Articolul 120

Art. 120. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 120. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Dacă un imobil este traversat de limita de demarcare între intravilanul şi extravilanul unei localităţi din cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale, acel imobil va fi despărţit în două imobile, pentru care se acordă numere cadastrale distincte, unul pentru porţiunea din intravilan şi altul pentru cea… Read more →