Articolul 119

Art. 119. –

(1) Documentaţia cadastrală de actualizare a altor informaţii tehnice cu privire la imobil conţine:
a) borderoul;
b) dovada achitării tarifului;
c) cererea de recepţie şi înscriere;
d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
f) «abrogat» copia extrasului de carte funciară pentru informare;
g) originalul sau copia legalizată a înscrisurilor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
h) «abrogat» inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
i) calculul analitic al suprafeţelor;
j) memoriul tehnic;
k) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea, în situația în care imobilul nu este înscris în sistemul informatic de cadastru și carte funciară;
l) planul de amplasament şi delimitare;
m) planul de încadrare în zonă;
n) «abrogat» fişierul .cpxml.
(2) Aceste actualizări pot privi:
a) adresa unde este situat imobilului, respectiv stradă, număr, bloc, scară, etaj, UI, sector, UAT, tarla, parcelă, unitate amenajistică/unitate de producţie, vecinătăţile imobilului, fără afectarea amplasamentului;
b) erori ale suprafeţelor parcelelor componente ale imobilului, fără a afecta suprafaţa totală a imobilului, precum şi suprafaţa utilă a încăperilor componente ale UI- ului, fără modificarea suprafeţei utile totale;
c) alte erori cu privire la identificarea cadastrală a imobilului, fără afectarea amplasamentului şi a suprafeţei totale.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a), inspectorul actualizează datele textuale în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, ca urmare a cererii de actualizare însoţită de actul juridic specific şi de dovada achitării tarifului aferent serviciului de actualizare.

Articolul a fost modificat prin ODG 1207/2020.

Articolul 119 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014

  1 comentariu la “Articolul 119

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.